Ewoud De Sadeleer

Ewoud De Sadeleer

Ewoud De Sadeleer

Als beleidsmedewerker bij de Vlaamse Onderwijsraad geef ik de Vlaamse regering advies over levenslang leren en de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Sinds 2021 engageer ik me als vrijwilliger bij Groen Aalst: eerst als bestuurslid en sinds 2022 als covoorzitter. Ook op lokaal niveau kan ‘het beleid’ immers het verschil maken. Met Groen ijver ik mee voor een warmer en duurzamer Aalst waar de stad echt inzet op de aanpak van armoede, (sociaal) wonen, verkeersveiligheid…

Groen wil een offensief starten en een boodschap van hoop uitdragen. Er is werk aan de winkel!  

Ewoud De Sadeleer

Actief lid

Als beleidsmedewerker bij de Vlaamse Onderwijsraad geef ik de Vlaamse regering advies over levenslang leren en de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Sinds 2021 engageer ik me als vrijwilliger bij Groen Aalst: eerst als bestuurslid en sinds 2022 als covoorzitter. Ook op lokaal niveau kan ‘het beleid’ immers het verschil maken. Met Groen ijver ik mee voor een warmer en duurzamer Aalst waar de stad echt inzet op de aanpak van armoede, (sociaal) wonen, verkeersveiligheid…

Groen wil een offensief starten en een boodschap van hoop uitdragen. Er is werk aan de winkel!