Stadsbestuur kan dinsdag voluit kiezen voor de zorg voor onze senioren. Groen Aalst heeft een duidelijk voorstel!

27 April 2015

Vraagstelling:  Enkele weken geleden kregen wij, via de pers, eerst informeel en nadien formeel, het bericht dat er geen VIPA-subsidie zou komen van de Vlaamse Gemeenschap om de realisatie van de vervangingsnieuwbouw van het mee te financieren. Misschien komt er later een ander financieringssysteem van de Vlaamse Gemeenschap voor investeringen inzake infrastructuur en kunnen wij daar mee van genieten voor zover de Vlaamse Gemeenschap de lat daadwerkelijk voor alle initiatiefnemers gelijk zou leggen. Iedereen weet dat de situatie van het WZC St. Job bijzonder precair is, in die mate zelfs dat het WZC enkele jaren geleden dreigde gesloten te worden door de hogere overheid. Die dreiging hangt nog steeds als een donkere wolk boven de hoofden van onze zorgbehoevende senioren en het personeel.

WZC St. JobActie ondernemen is dus héél dringend.

Enkele maanden geleden werd het WZC De Hopperank ingehuldigd. Het was het resultaat van het beleid van het vorige en het huidige OCMW-bestuur. Het was ook het resultaat van het engagement van de OCMW-personeelsleden die de realisatie van dit project professioneel hebben ondersteund en begeleid in samenwerking met de diensten van SOLVA. Terecht zijn wij allen fier op het resultaat en zijn wij gelukkig dat de hulpbehoevende senioren van onze stad hun laatste levensjaren in de meest optimale omstandigheden kunnen doorbrengen.

Het OCMW van Aalst heeft dus de expertise in huis om ook de realisatie van het WZC St. Job, en later het WZC van de Falluintjes, in goede banen te leiden. Het dossier is nagenoeg af. Er rest alleen nog het afleveren van de bouwvergunning en het aanduiden van een aannemer. De bestekken zijn klaar en kunnen de deur uit.

De financiering van de vervangingsnieuwbouw is voorzien in de meerjarenbegroting met eigen middelen van het OCMW en een subsidie. Deze laatste valt nu weg door de besparingen van de Vlaamse regering. Dit is echter niet onoverkomelijk. De OCMW-raad heeft ter zake nog géén beslissing genomen. Er circuleren informele voorstellen waarbij gedacht wordt aan een PPS-constructie. Er zijn ook voorstellen om het toch op eigen kracht te doen. Volgens Groen Aalst heeft een PPS-constructie twee belangrijke nadelen. Het zal de realisatie van WZC St. Job vertragen en het zal duurder zijn.

Het hangt in belangrijke mate van het stadsbestuur af of het OCMW snel en kostenefficiënt kan doorgaan met dit project. Het stadsbestuur heeft een paar mogelijke opties. De eerste optie is dat het stadsbestuur, als lokaal bestuur, het engagement van de Vlaamse Gemeenschap overneemt en de subsidie zelf financiert uit eigen middelen en via een aanpassing van de dotatie aan het OCMW. Een tweede mogelijkheid is dat het stadsbestuur en het OCMW voorzien in een (volks-)lening. De marktvoorwaarden voor een lening zijn bijzonder gunstig en het risico-aspect is bijzonder gering aangezien de financiering van de werking van een WZC hoofdzakelijk voortvloeit uit gewaarborgde tussenkomsten van de overheid enerzijds en de bijdragen van de bewoners anderzijds.

Onze vraag is dan ook eenvoudig en duidelijk:

Is het stadsbestuur, in samenwerking met het OCMW, bereid om de financiering van het WZC St. Job mogelijk te maken en zodoende te kiezen voor de snelste en goedkoopste oplossing in het belang van onze senioren en de belastingbetalers van Aalst?