Teken voor een Kaaienpark

Groen lanceert een petitie, zodat Stad Aalst werk maakt van een heus kaaienpark. "Om Aalst te wapenen tegen toenemende hittegolven en om de stad op te waarderen pleiten we voor een heus kaaienpark. Een verbinding langs de kaaien van de Dender tussen het stadspark/Osbroek en de Dendermeersen ten Noorden van de stad", aldus Groen fractieleider Wantens. 

De huidige hitte toont nogmaals de nood aan water en Groen in de stad. Helaas heeft Aalst vooral veel beton en asfalt in het centrum. Waar andere steden volop inzetten op stadsvernieuwing en vergroening langs het water, hinkt Aalst mijlenver achterop. Zo is het muisstil rond de heraanleg van de kaaien en is het terugdraaien van de enkelrichting een enorme gemiste kans om een belangrijke eerste stap te zetten naar de heraanleg.

Tal van andere steden in Vlaanderen (Kortrijk, Mechelen, Gent, Leuven,..) zetten zwaar in op de opwaardering van waterlopen in het stadscentrum. Ook Aalst heeft een kaaienplan maar de uitvoering ervan blijkt voorlopig zeer minimaal. De nieuwe verordening van de kaaien zou nochtans voor de nodige impuls moeten zorgen. Zo moet er bij ieder nieuw project 3000 euro per wooneenheid gestort worden in een gemeenschappelijke “spaarpot”. Indien je alleen al de recente ontwikkelingen van Pier kornel en de stationssite optelt zou dit minstens 1 miljoen euro moeten bedragen, aldus Groen.

De stad beschikt dus over een mooie spaarpot die het kan investeren in de opwaardering van de kaaien. Een project dat de leefbaarheid van de stad kan verhogen, een belangrijke economische impuls kan geven aan de stad en beide Denderoevers meer kan verbinden. Investeren in blauw-groene aders is de toekomst om steden klimaat robuust te maken, Aalst kan zich zo positief op de kaart zetten en de dender opnieuw een prominente rol geven in de stad.

 

Al 189 ondertekenaars! Op naar 200

Teken de petitie