Kinderopvang

Groen wil kwalitatieve en vooral betaalbare kinderopvang voor elke ouder die daar nood aan heeft.

  1. Groen wil de kindvriendelijkheid van onze stad in de eerste plaats meten aan de aanwezigheid van voldoende kwalitatieve en betaalbare kinderopvang voor elke ouder in Aalst die hiervan gebruik wil maken. Naar analogie met het sociaal verhuurkantoor wil Groen ook een sociaal kantoor voor kinderopvang dat streeft naar een gezonde mix in alle opvanginitiatieven.
  2. Daarnaast wil Groen ook garanties voor kwalitatieve voor- en naschoolse opvang, niet alleen op schooldagen maar ook tijdens schoolvakanties. Er moet worden onderzocht of een samenwerking van de stad met de scholen een oplossing kan bieden voor het schrijnend tekort aan voor- en naschoolse opvang in Aalst. De stad kan in dit verband alvast de nodige administratieve en financiële ondersteuning geven.