Preventie en veiligheid

Groen wil meer blauw op straat en focust sterk op preventie om de veiligheid van de bevolking te garanderen.

  1. De politie moet dicht bij de bewoners in de wijken staan en eventuele veiligheidsrisico’s op voorhand inschatten en neutraliseren. Er zijn preventieve acties nodig om mogelijke overlast te vermijden in buurten die onder druk komen of door groepen die aan de rand van de samenleving leven. Signalen of uitingen van radicalisering worden daarom meteen aangepakt. De grotere druk op de stad ten gevolge van sociale ongelijkheid, armoede en uitsluiting blijven onafgebroken inzet vragen.
  2. De politie moet dicht bij de bewoners in de wijken staan en eventuele veiligheidsrisico’s op voorhand inschatten en neutraliseren. Er zijn preventieve acties nodig om mogelijke overlast te vermijden in buurten die onder druk komen of door groepen die aan de rand van de samenleving leven. Signalen of uitingen van radicalisering worden daarom meteen aangepakt. De grotere druk op de stad ten gevolge van sociale ongelijkheid, armoede en uitsluiting blijven onafgebroken inzet vragen.
  3. We blijven onverminderd inzetten op de bestrijding van alle vormen van discriminatie. De aanpak van racisme en van geweld tegen vrouwen, jongeren, holebi ‘s, ouderen … krijgt prioriteit. Iedere klacht bij de politie wordt ernstig genomen en onderzocht.
  4. Groen is voorstander van meer blauw op straat. De zichtbare aanwezigheid en aanspreekbaarheid op straat en het preventief toezicht zijn van cruciaal belang om het veiligheidsgevoel van de bevolking te verhogen. Doelgericht surveilleren en gerichte acties opzetten op publieke plaatsen waar problemen gesignaleerd zijn, horen daarbij. Daarom is een uitbreiding van de interventieteams in Aalst wenselijk en verantwoord. Zo kunnen problemen als gestolen fietsen, druggebruik, alcoholmisbruik, storend rijgedrag, … preventief worden aangepakt.

Concrete voorstellen ‘preventie en veiligheid’:

  • Groen wil meer politieagenten, straathoekwerkers, buurtstewards en gemeenschaps-wachten die preventief en pro-actief werk maken van meer veiligheid en beteugelen daar waar nodig.