Aalsterse Groenfractie wil constructieve oppositie voeren

06 Januari 2019

Aalsterse Groenfractie wil constructieve oppositie voeren

Op de vooravond van de officiële installatie van de nieuwe gemeenteraad stelt Groen Aalst de vier gemeenteraadsleden voor die voortaan de fractie van Groen Aalst zullen vormen. Op 14 oktober werden Lander Wantens (27), Fatma Yildiz (52), Ingmar Baeyens (36) en Andreas Verleysen (60) door de Aalstenaar verkozen. Met vier zetels vormen zij de grootste fractie in de oppositie aan de linkerzijde. Voormalig voorzitter en lijsttrekker Lander Wantens volgt Andreas Verleysen op als fractieleider van de Aalsterse groenen. Lander Wantens werd op z’n 25 voorzitter en slaagde er de afgelopen jaren in om een nieuwe wind te laten waaien bij de Aalsterse groenen. Wantens is gekend voor zijn engagement in de klimaatbeweging, onder meer door zijn lange fietstochten voor het klimaat waarbij hij gans Europa doorkruiste. Zo fietste hij o.a. ook naar de Klimaattop van Parijs en naar die van Katowice. Naast zijn ijver voor een klimaatneutraal Aalst zijn ook de veiligheid van fietsers en voetgangers, het behoud van de open ruimte en extra middelen voor jeugd zijn stokpaardjes. “Ik wil op een positieve en constructieve manier oppositie voeren,” zegt Wantens. Fatma Yildiz zetelt reeds voor de tweede maal in de Aalsterse gemeenteraad. In 2016 nam ze haar mandaat op en sindsdien verdedigt zij er de thema’s samenleven, onderwijs en armoedebestrijding. “Ik woon al 40 jaar in Aalst en ben 100% Aalsterse. Wie hier woont moet zich thuis kunnen voelen in onze mooie stad. Dat bereiken we alleen door elke burger, elk kind en elk gezin gelijke kansen te bieden. Daarvoor wil ik me blijven inzetten. Met bruggen bouwen kom je zo veel verder dan met polariseren”, luidt het devies van deze mama van 3, die voor de federale overheid werkt. Het nieuwe gezicht in de Groenfractie is Ingmar Baeyens. “Mijn kinderen inspireren mij om politiek actief te zijn”, zegt Baeyens. “Een stad moet je besturen als een goede huisvader. Wat goed is voor kinderen is immers ook goed voor volwassenen: een stad waar ze veilig en gezond kunnen opgroeien, waar ze later een goede job kunnen vinden, waar ze plezante dingen kunnen doen tijdens hun vrije tijd, waar het leuk winkelen is,...” Op professioneel vlak is Baeyens actief als maatschappelijk assistent. Hij wil zich voornamelijk vastbijten in de sociale dossiers. Met Andreas Verleysen kan de ploeg rekenen op veel ervaring. De gekende huisarts is al meer dan 30 jaar actief in de politiek en het middenveld. Sinds 2012 zetelt hij voor Groen in de gemeenteraad. Verleysen zal strijden voor een betere zorg in Aalst. “De Aalsterse instellingen voor zieken en bejaarden liggen me nauw aan het hart, alsook het thema volksgezondheid dat vandaag stiefmoederlijk behandeld wordt. Veel zorgnoden worden vandaag onvoldoende ingevuld,” stelt Verleysen. Groen Aalst vormt een open organisatie en nodigt de inwoners van de stad en de deelgemeenten uit om te participeren aan het ‘Alternatief voor Alle Aalstenaars’. In thematische werkgroepen kan iedereen ideeën opperen om Aalst gezonder, eerlijker en menselijker te maken. Wie daarvoor interesse heeft, kan een mail sturen naar [email protected]