Aalsterse politici ontwijken publiek debat rond nieuwbouw Academie

21 November 2012

persbericht 21/11/2012  -     Groen Aalst stelt met verbazing vast dat de meeste Aalsterse politieke partijen niet in debat willen gaan over de

omstreden nieuwbouw van de Academie voor Beeldende Kunsten. Het kunstencentrum Netwerk nodigde hen twee weken geleden uit om op woensdag 21 november te debatteren over dat bouwproject en over de manier waarop ontwerpen voor nieuwe publieke gebouwen in Aalst tot stand komen.Maar het debat werd afgelast nadat bleek dat enkel Groen positief antwoordde. Het hardnekkige stilzwijgen rond dit bouwdossier roept vele vragen op, vindt Groen.

Het stadsbestuur dacht voor de bouw van een nieuwe vleugel voor de Academie eerst aan een openbare architectuurwedstrijd. Dat is een buitenkans om diverse ontwerpen te vergelijken, en zowel de buurt van de Nieuwbeekstraat te betrekken als de studenten en leerkrachten van de Academie. Maar in 2010 werd de opdracht plots toebedeeld aan de stadsarchitecte.

Nadat begin 2012 de eerste schetsen werden getoond, ontstond veel ophef binnen de Academie. Het ontwerp voldeed lang niet aan alle verwachtingen die directie en leerkrachten hadden geformuleerd. Hun vragen om inspraak werden onvoldoende beantwoord en een alternatief concept voor de nieuwbouw bleef onbespreekbaar. Leerkrachten die hun protest publiek maakten, werden door het stadsbestuur zelfs gewaarschuwd voor mogelijke tuchtprocedures. Van participatie met de wijk rond de Nieuwbeekstraat was al helemaal geen sprake.

Netwerk organiseerde daarom een publiek debat op 6 oktober: er kwamen 85 belangstellenden, maar niemand van het stadsbestuur. Op 8 oktober keurde het schepencollege het bouwproject dan goed. Groen Aalst vindt het ongeoorloofd dat een project van meer dan 2 miljoen euro, met grote impact op het kunstonderwijs, en op de buurt, beslist wordt alsof het om 'lopende zaken' gaat. Daarom werden de zes politieke fracties andermaal formeel uitgenodigd om op 21 november hun standpunt te verhelderen over de nieuwbouw van de Academie en over participatie bij stadsvernieuwing . Open VLD en CD&V lieten weten dat ze geen vertegenwoordiger konden sturen. SP.a, NV-A en VB stuurden niet eens een antwoord...

Groen vindt het erg jammer dat de Aalsterse partijen die vòòr 14 oktober overal driftig deelnamen aan talloze politieke debatten nu plots niet meer willen praten met bewoners die daar beleefd om vragen. Het is verrassend hoe in alle verkiezingsprogramma's mooie beloften stonden over inspraak, wijkgerichte werking en participatie, maar nog geen twee maand later gaat de oude, besloten Aalsterse politiek weer zijn gangetje. Ondanks de zogenaamde 'kracht van verandering'...

Groen zal in dit dossier en alle andere vormen van stadsvernieuwing blijven pleiten voor open communicatie en eerlijke inspraak.

Foto:  visie van nieuwbouw Academie Beeldende Kunsten Aalst, ontwerp stadsdiensten, versie medio 2012, gezien vanaf de speelplaats. De Nieuwbeekstraat wordt in dit concept volledig gesloten door bebouwing.