Aalsterse RIS (Raad voor Internationale Samenwerking) krijgt Groene Pluim 2012

26 Januari 2013

Tijdens de druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van Groen Aalst werd de laureaat bekendgemaakt van de Groene Pluim 2012. De waren Radio Katanga, KTA De Voorstad en Ledebaan, de RIS, vrijwilligersvereniging Entre Amigos, en de vierdewereldgroep Mensen voor Mensen. Laureaat werd dedie onder meer het succesrijke

vijf genomineerden stedelijke Raad voor Internationale Samenwerking (RIS) wereldfeest Casa del Mundo organiseert de 11.11.11- actie ondersteunt en de vele Aalsterse vereningingen die begaan zijn met internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking. RIS-voorzitter Rik Van Woensel beklemtoonde hoe sterk het engagement is van honderden Aalstenaars in tal van verenigingen, solidair met vele projecten in Oost Europa, Zuid Amerika, Afrika en Azië.De stedelijke adviesraad hoopt dat het stadsbestuur werk maakt van de doelstellingen die geformuleerd werden in het Memorandum 2012 .Alle genomineerden en de laureaat kregen een kunstfoto cadeau gemaakt door Marleen Stallaerts.