Andreas Verleysen: “ Bejaardenhuisvesting in Aalst onbetaalbaar”

29 November 2016

Al voor de tweede maand op rij weigert het stadsbestuur te debatteren over de hoge factuur die bejaarden betalen in de private rust- en verzorgingstehuizen.  Gemeenteraadslid Verleysen:  "Het gaat  van kwaad naar erger in Aalst: de gemeenteraadsleden mochten in oktober hier al niet over debatteren. Een nieuwe  interpellatie over deze prangende problematiek werd opnieuw geweerd van het agenda van de gemeenteraadszitting  van november. Is dit een normaal werkende democratie?"  

Nochtans vindt Groen de onbetaalbaarheid van veel kamers  in deze private seniories een levensgroot financieel probleem voor vele Aalsterse senioren én hun onderhoudsplichtige kinderen: Wie kan er maandelijks meer dan 2000 euro betalen?
 
Groen vraagt aan de stad om een kader uit te werken waarbinnen de woonzorgcentra op Aalsters grondgebied moeten werken. Verleysen: "Wij vragen dringend een protocol, een kader waarbinnen initiatieven moeten werken en bouwen. Het is toch normaal dat we private rusthuizen minimale engagementen vragen, wat kwaliteit en betaalbaarheid betreft vooraleer de stad (bouw)vergunningen aflevert? Een businessplan waaruit de vermoedelijke dagprijs blijkt, is geen onredelijke vraag. Aalst heeft te weinig betaalbare plaatsen voor zorgbehoevende bejaarden."
 
Groen vraagt aan de Schepenen van Senioren, Wonen en Ruimtelijke Ordening om meer in te zetten op betaalbare en kwalitatieve ouderenzorg op het Aalsterse grondgebied.