Basisschool De Luchtballon mooi voorbeeld van vergroening en verbreding van onderwijs.

19 Maart 2014

Vanmorgen bezocht Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman  samen met Francine De Veylder van Groen Aalst basisschool De Luchtballon in Aalst. De school is een MOS-school (milieuzorg op school), erkend door de Vlaamse overheid. De Luchtballon zet volop in op milieuthema's, via haar pedagogisch project maar ook via de inrichting van de schoolinfrastructuur. Elisabeth Meuleman, fractieleidster van Groen in het Vlaams Parlement, is onder de indruk: "Je ziet onmiddellijk dat er werk wordt gemaakt van een groene inrichting. Kinderen kunnen in deze school echt ravotten. Er is een heus speelbos, een komposthoop, geitjes, kippen en konijnen, nestkastjes, fruitbomen,? Kinderen hebben hier echt voldoende plek om al spelend te leren. Bovendien is er extra aandacht voor de jongste kleuters. Zij worden met veel zorg omringd en hebben een aparte speelplek."Ann De Naeyer, directrice van De Luchtballon bevestigt de inzet van haar team om van de school een echte 'groene' school te maken. Ze kan ook meedelen dat men met een dossier bezig is om een kinderdagverblijf op te starten in de loop van volgend schooljaar. "Zo kan de overgang tussen kinderopvang en school bij ons heel zacht en geleidelijk verlopen, een extra troef."

De Luchtballon was dit jaar winnaar van 'De Groene Pluim', een mooie erkenning van Groen Aalst, voor de visie en inspanningen van de school op milieuvlak. In 2012 won de school, als enige uit Oost-Vlaanderen, ook een prijs van de Provincie. Daarbij maakten architecten plannen op voor een groene inrichting voor de hele speelplaats van de hoofdschool. 

Groen-parlementslid Elisabeth Meulman besluit: "een kwaliteitsvolle leeromgeving, met voldoende ruimte en groen, prikkels maar ook rustpunten voor de allerjongsten, dat is zo essentieel voor kinderen. De huidige Vlaamse Regering besteedde veel te weinig aandacht aan schoolinfrastructuur, laat staan aan speelinfrastructuur. Ook van Brede Scholen werd te weinig werk gemaakt. Groen wil daar in de volgende legislatuur werk van maken."