Beslissing OCMW over de verminderde tussenkomst rusthuisfactuur baart Groen zorgen

21 Oktober 2016

Het Aalsterse OCMW komt voortaan minder tussen in de factuur van bejaarden die hun rusthuisfactuur niet kunnen betalen. Dit voorstel baart Groen zorgen. De Andreas Verleysen interpelleert het stadsbestuur hierover op de gemeenteraad van 25 oktober. De volledige interpellatie leest u in de bijlage. Benieuwd naar het antwoord van schepen De Brouwer? Luister dinsdag 25 oktober live naar de gemeenteraad op