De Academie voor Beeldende Kunsten verdient een betere nieuwbouw

08 November 2012

De Academie voor Beeldende Kunsten verdient  een betere nieuwbouw Persbericht 7/11/2012 - Temidden van de verkiezingscampagne kondigde het  schepencollege aan dat de Academie voor Beeldende Kunsten (ABK) een nieuwbouw zal krijgen, aan de kant van de Nieuwbeekstraat. Niemand betwijfelt de nood aan meer ruimte voor de Academie. Maar met de bouwopdracht van 8 oktober negeert  het CBS totaal de voorstellen en opmerkingen van  leerkrachten en directies.  .  Nu wordt het bouwproject van de stadsarchitecte eenzijdig opgelegd, terwijl de meer dan 1200 gebruikers van de Academie onvoldoende zijn geconsulteerd.  Binnen de school ontstond al in 2010 een werkgroep

Al meer dan een jaar vragen zij tevergeefs constructieve inspraak en dialoog"A Public School by a Public Team" die enthousiast werkte aan een projectvisie voor een nieuwbouw, die aan zes voorwaarden zou voldoen:

1. Een academie profileert zich naar buiten, kunst mag niet verborgen blijven, ook niet de realisaties in een academie. ·  2.De academie kan en moet een boodschap brengen naar de bevolking.  3. Heeft een multifunctioneel gebruik. 4.  Heeft ruime en polyvalente lokalen met voldoende lichtinval. 5. De richting audiovisuele vorming moet duidelijk worden geprofileerd in het nieuwe gebouw. 6.  De academie moet een energiezuinig gebouw zijn.

 Pas in het begin van 2012 kregen de leerkrachten en directies de eerste schetsen van het ontwerp te zien (opdracht van het CBS dateert van 17 januari 2011). Zij stellen dat het ontwerp helemaal niet beantwoordt aan de behoeften en voorwaarden. De repliek luidde: "Maak er dan zélf een".

Het schoolteam bood een  origineel alternatief concept aan: in plaats van een groot bouwsel aan de Nieuwbeekstraat (ca. 2150 m2)  stelden ze voor onderscheid te maken  tussen ateliers die de noodzaak hebben om met daglicht te werken en anderzijds ateliers die het daglicht liever vermijden. In hun alternatief project gaan een aantal ateliers ondergronds, en op de koer komt een sierlijk en transparant gebouw, open naar de straat, de wijk.  Polyvalent, multifunctioneel  en energiezuinig.

Jammer genoeg kregen leerkrachten en directie geen ernstige kans meer om het concept te bespreken. Bij een publiek debat in Netwerk, op 6 oktober, kwamen 85 mensen luisteren naar kansen of gesprek nog kon. Niemand van het stadsbestuur daagde op. Het concept van de stadsdiensten wordt ongewijzigd uitgevoerd, het CBS bevestigt de bouwopdracht op 8 oktober. De filosofie lijkt te zijn "Liever een slecht gebouw dan geen nieuwbouw "  ? Wordt dit weer een beslissing op z'n Aalsters ??

Groen  Aalst wil dat de huidige procedure wordt opgeschort en een ruimer debat mogelijk wordt.

Aalst mist anders opnieuw een buitenkans om boeiende architectuur te realiseren op maat van de eerste gebruikers: studenten en leerkrachten van de Academie. Een nieuwbouw en speelruimte die ook een rol kan spelen voor bewoners van de omliggende wijken.

  • Dit bouwproject, goed voor meer dan 2 miljoen euro, kan niet zomaar beslist worden in de eindperiode van deze coalitie, als een soort van lopende zaken.
  • Er moet duidelijk meer inspraak komen van gemeenteraad, GECORO en betrokken leerkrachten en directies.
  • Leerkrachten die in het publiek pleiten voor meer dialoog mogen niet geconfronteerd worden met (de dreiging van) tuchtsancties.
  • Het concept en ook de goodwill van de Aalsterse leerkrachten krijgt lof bij gerenommeerde architecten. Onze stad zou daarmee de jaarlijkse prijs voor de Beste Bouwheer kunnen verdienen bij de Vlaams Bouwmeester: een openbaar bestuur dat opmerkelijke architectuur realiseert in grondig overleg met de de gebruikers van gebouw en omgeving.
  • Om dat mogelijk te maken moet met de Vlaamse Overheid dringend onderhandeld worden over een uitstel regeling voor de beloofde subsidies (60%) van het agentschap AGIOn.
  • Het concept van de nieuwbouw moet maximaal afgestemd zijn op een zo energiezuinig mogelijk gebouw. Het project  van de stadsdiensten is daar duidelijk niet op bedacht.

Bij het alternatief van "A public team" is dat duidelijk wel het geval. De nieuwbouw van de AKB moet een schoolvoorbeeld worden van klimaatneutraal bouwen. Het moet voldoen aan de Europese norm betreffende energie van openbare gebouwen.  Extra investeringen in energiezuinigheid verdient men op minder dan 10 jaar tijd terug !

NETWERK organiseert rond dit onderwerp een politiek debat op woensdag 21 november om 20u, met inleiding door Marc Belderbos en Stijn Ank. Daarna debat met vertegenwoordigers van de Aalsterse politieke partijen en het publiek . (Correctie dd 21/11: het debat werd intussen afgelast omdat van de zes politieke partijen enkel Groen een vertegenwoordiger beloofde te sturen.  Open VLD en CD&V lieten weten geen vertegenwoordiger te vinden, NV-A, SP.a en VB reageerden niet eens op de uitnodiging ...)

Documentatie over omstreden project nieuwbouw Aacademie BK , in chronologische volgorde:

Artikel De Standaard 29 april 2010

Artikel over protest van leerkrachten academie (24 september 2012)

Artikel over beslissing van Schepencollege 2 oktober 2012: nieuwbouwproject van stadsarchitecte. ( Ook in het Nieuwsblad van 4 oktober 2012 )

Uitgebreide informatie over voorgeschiedenis, alternatief project, debat 6 oktober ... via

de weblog A Public School by a Public Team

Artkel 20 oktober 2012 in De Standaard : column van journalist Koen Van Synghel

Info via Facebookgroep "A Public School"

 In bijlage via blog :  5 beelden van ontwerp stadsarchitecte, medio 2012. De recentere bijgewerkte versies zijn nog niet publiek gemaakt.