Earth Hour 2014 - Interpellatie gemeenteraadszitting 25 februari 2014

16 Maart 2014

Vraag aan de schepen van Leefmilieu Andreas Verleysen, fractievoorzitter GroenTitel : Earth Hour

Toelichting :

Op 29 maart 2014 gaat van 20.30 u tot 21.30 u voor de achtste keer het internationaal evenement "Earth Hour" door.  Deze organisatie van het WWF wil op deze manier individuen, bedrijven en overheden sensibiliseren voor een rationeel energieverbruik en hun koolstofdioxyde-uitstoot te verminderen.

Dit doen ze door op te roepen om gedurende een uur verlichting en elektrische apparaten uit te schakelen.

In 2013 participeerden op deze wijze meer dan 6.000 burgers, 100 steden en gemeenten en 100 bedrijven met een of andere bijdrage.  Wij gaan ervan uit dat Aalst als energievriendelijke gemeente opnieuw deelneemt.

Vraagstelling :

Graag antwoord op volgende vragen :

  1. Wat is uw concreet actieplan voor activiteiten door het stadsbestuur?
  2. Heeft u weet van en geeft u ook ondersteuning voor initiatieven van verenigingen of individuen?
  3. Hoe gaat u de Aalsterse bevolking stimuleren om ook mee te doen?

Op de gemeenteraad deelde het stadsbestuur mee dat er NIETS zou gebeuren ter gelegenheid van het "Earth Hour" evenement.  Men zou zich beperken tot twee activiteiten per jaar (onder andere de "Big Jump") en omwille van de besparingen moeten er keuzes gemaakt worden, ....

Enkele weken later blijkt dat er toch een bescheiden evenement zal zijn op de binnenkoer van het stadhuis.  Een concreet resultaat dus van de alerte tussenkomst van Groen.

Groen vraagt minder "last minute" improvisatie en meer ernst om de klimaatuitdagingen op te nemen.