Financiën

Te veel prestigeprojecten hebben de Aalstenaars de komende tientallen jaren opgezadeld met torenhoge schulden.

  1. Aalst heeft héél veel prestigieuze projecten op korte termijn gerealiseerd maar … nog niet betaald. Ondanks deze schuldenberg is de stadskas toch maar nipt niet in het rood gegaan. Dit stadsbestuur heeft de volgende besturen opgezadeld met torenhoge schulden die in de buurt van 150.000.000 euro liggen. Het huidige bestuur heeft nog niet berekend hoe de evenementenhal op de Tragel, de vernieuwing van het zwembad, het administratief centrum, het politieplan, de nieuwe politie- en brandweerkazerne zullen worden gefinancierd.
  2. Daartegenover wil Groen dat er eindelijk werk wordt gemaakt van o.a. het afschaffen van retributies op het afleveren van verplichte ID-kaarten, gratis leerlingenvervoer met de bussen van De Lijn, 5 km bijkomend fietspad per jaar, 5 hectare bijkomend openbaar bos per jaar, verhoging van het leefloon, maatregelen om het klimaatplan te realiseren, stimuli voor bijkomende sociale huurwoningen. Nochtans zou dit slechts een bedrag 3.100.000 euro vertegenwoordigen, een fractie van voornoemde prestigeprojecten.
  3. Deze uitzinnige uitgavewoede van het stadsbestuur heeft de schuldpositie van Aalst de afgelopen jaren doen evolueren van 50 miljoen euro (628 euro per inwoner in 2014) naar 140 miljoen euro (1.724 euro per inwoner voorzien in 2019) en dit bij een belastingopbrengst van 730 euro per inwoner. Ons stadsbestuur heeft het 32 spreekwoordelijke gat in de hand. Aalst is de enige grote stad in Oost-Vlaanderen waar de schuld per inwoner in 5 jaar tijd meer dan verdubbelt.

Concrete voorstellen ‘financiën’:

  • Groen wil dat (een deel van) het politieplan en de evenementenhal opnieuw worden onderhandeld.
  • Groen wil transparante communicatie voor alle burgers omtrent het aanwenden van belastingsgelden op korte en lange termijn.