Geef een groene toekomst aan de 'Gendarmerie'

29 September 2012

Een parkje, een ravotterein, allerlei groene plekjes, hoekjes en kanten om zich wat uit te leven. Speelruimte. Met papa en mama gaan wandelen naar een plezant plekje in de buurt. Alle kinderen in Aalst moeten op 500 meter van hun deur een groene plek kunnen vinden om samen te spelen.Veel kinderen in Aalst centrum hebben geen tuin, in de stationsbuurt, de wijken St. Jozef, Mijlbeek, H. Hart, ?

Er moet veel meer meer publieke groene ruimte komen.

Al 11 jaar staat de rijkswachtkazerne in de Denderstraat leeg. Gebouwd in 1989 na de sloop van de oude gendarmerie, verlaten sinds 2001. Een gebouw met veel lokalen, een sportzaal achteraan, en een grote open ruimte tussenin, samen meer dan 26 are groot. De kazerne, eigendom van de federale staat, wordt beheerd door de Regie der Gebouwen. Sinds dit jaar kregen enkele mensen toestemming het gebouw tijdelijk te bewonen, kunstateliers te maken, tot het gebouw verkocht wordt. Die verkoop is gepland voor 2013. Eindelijk !

Groen Aalst wijst al lang op de talloze mogelijkheden van het gebouw. We willen dat de stad samen met intercommunale SOLVA de site aankoopt en er een creatief project uitwerkt, met inspraak van de mensen uit omringende wijken. Groen diende 2 jaar geleden al concrete voorstellen in. In de  Gendarmerie kan een Jeugdherberg komen (Aalst heeft er nog altijd geen !), er is ruimte voor vergaderlokalen, ateliers voor kunst en muziek, voor verenigingen. Er kan speelpleinwerking komen in paas- en zomervakantie, als je de binnenruimte omtovert tot een buurtpark, met een poort aan de Denderstraat. Daarboven een nieuwbouw met een museum Pieter de Bruyne,de beroemde Aalsterse interieurarchitect.

Met het project Gendarmerie kan je dus sociale, toeristische en recreatieve mogelijkheden verbinden. Als het aan ons ligt, krijgt dat project vorm vanaf 2013, met de aankoop van de site en een grote inspraakronde. Een totaalproject waar de Aalstenaar meebeslist, zodat het voldoet aan de noden van uw buurt.

Visieschets buurtpark en verbouwing aan de kant van de Denderstraat met dank aan WARRP.

In bijlage foto's van de binnenruimtes en de open ruimte.