Geslaagd congres groene mobiliteit

04 November 2016

De ledenvergadering van 8 oktober was een succes. Met een 30 tal aanwezigen uit verschillende organisaties zoals Raldes, Fietsersbond, JNM?en heel wat Groenleden.  Luc Van Lierde verduidelijkte het Aalsterse mobiliteitsplan dat het stadsbestuur wil invoeren. Tot onze verbijstering stellen we vast dat de ambitie van stad Aalst niet verder reikt dat een vermindering van het autoverkeer met 0,5%! De brainstormsessies rond voetganger, fietser, openbaar vervoer & de auto brachten tal van interessante voorstellen naar voor. De Werkgroep Mobiliteit van Groen Aalst is volop bezig met het verwerken van alle  voorstellen en ideeën. Deze lijst kan je binnenkort terugvinden op onze website. Onze gemeenteraadsleden Andreas en Fatma brengen jullie voorstellen binnenkort ook op de gemeenteraad.

Filip Watteeuw bracht een inspirerende getuigenis over de keuzes die Gent maakt vo or een duurzame mobiliteit. Gent kiest radicaal voor de fietser i.p.v. meer ruimte te maken voor auto's.  Dat houdt bvb. ook in dat je soms een rijstrook moet schrappen ten voordele van een breder fietspad. Hij gaf ons ook wat inkijk in de strategieën die je als oppositie en middenveldorganisaties kan gebruiken om de impact op het beleid te vergroten.

Wil je deel uitmaken van onze Werkgroep Mobiliteit? Als lid van de werkgroep bepaal je hoe ons verkiezingsprogramma er in 2018 zal uitzien. Je volgt mee het lokale beleid m.b.t. mobiliteit in Aalst op en ondersteunt zo de gemeenteraadsleden in hun werk. Interesse? Contacteer Lander op 0474/218747 of stuur een e-mail naar [email protected]