Opinie: Griezelen met N-VA

24 September 2018

Opinie: Griezelen met N-VA

Meneer Van Overmeire, Beste Karim, Halloween valt voor u duidelijk vroeg dit jaar. In het opiniestuk op uw blog bestempelt u een aantal programmapunten van Groen Aalst als ‘extremistisch’, ‘patriarchaal’ en zelfs ‘griezelig’. Maar de spookverzinsels over onze standpunten schrikken ons niet af, integendeel. Het is het huidige gebrek aan degelijk sociaal beleid dat ons de stuipen op het lijf jaagt. De bril waarmee u het Groen-programma leest zegt meer over uzelf dan over Groen. Op uw blogpost rijgt u de interpretaties aan elkaar. De samenleving die Groen voor ogen heeft is niet de uwe, zoveel is duidelijk. Dat u de krachtlijnen van onze maatschappijvisie, waar elke burger een evenwaardige stem krijgt ongeacht geslacht, afkomst of levensbeschouwing, afdoet als 'extreem' vinden wij een schrikwekkend statement. Als schepen dient u te werken voor alle Aalstenaars. Ook die met een ander kleurtje, in om het even welke betekenis. Als één van onze kandidates een schrijffout maakt op haar persoonlijke Facebookpagina staat het kot in brand. U hebt blijkbaar tijd om eindredacteur te spelen. Maar wat hebt u de voorbije zes jaar gepresteerd als schepen van vreemdelingenzaken en inburgering? Leest u soms de tientallen haatreacties op élk artikel dat over nieuwkomers gaat? Vraagt u zich dan niet af of uw tot in de puntjes uitgekiende beleid wel voldoende aanslaat, niet in het minst bij uw eigen electoraat? Het beroep van tolk, Karim, dat is iets wat mensen gewoon kunnen gaan studeren om dialoog mogelijk te maken tussen verschillende taalgroepen. Dat u zelfs de inzet van die beroepsgroep hekelt is ongezien. Zoals er ook honderden Aalstenaars actief zijn in het maatschappelijke middenveld, wiens vertegenwoordigers u blijkbaar wantrouwt. Het dreigbeeld van een Aalst dat kreunt onder een geheimzinnige moslimcongregatie die een staatsgreep plant, dat slaat nergens op. Wij hebben nog geen boerkini's gezien in het zwembad, geen burka's in de Kattenstraat en toen we gingen ontbijten in de moskee waren de mensen er bijzonder vriendelijk. Waar wij van huiveren is de huidige sociale toestand in Aalst. Wij zien mensen die geen betaalbare kwaliteitsvolle woning vinden. Die zich in de schulden moeten werken om elektriciteit te betalen. Die na twee weken onbetaald stage bij een bouwbedrijf te horen te krijgen dat er uiteindelijk toch geen budget is voor een contract. Wij zien auto's, duizenden, stilstaan in de straten van onze stad. Terwijl u uw giftig opiniestuk aan het pennen was had u ook eens naar de audit van Zorg en Gezondheid kunnen kijken en vaststellen dat er al genoeg gif in de Aalsterse lucht hangt. Terwijl uw partij het maatschappelijk debat hardnekkig op het thema vreemdelingen fixeert wordt de stad niet langer verantwoordelijk bestuurd. Wij maken ons zorgen, Karim. Als er geen drastische ommezwaai komt inzake mobiliteit, sociaal beleid en duurzame stadsontwikkeling dan wordt het verhaal van Aalst een slechte thriller.