Groen Aalst pleit voor een nieuw, groen Esplanadeplein

18 Mei 2016

Al decennia lang spreekt het stadsbestuur van een ondergrondse parking aan het Esplanadeplein. Bovengronds zou er een open plein komen, ondergronds minstens 2 bouwlagen parkeerplaatsen (120 plaatsen per bouwlaag), naar het voorbeeld van de Hopmarktparking. Reeds in 2012 wees Groen Aalst op de nefaste invloed van deze plannen op een duurzame mobiliteit. In tegenstelling tot het stadsbestuur pleit Groen Aalst ervoor om niet opnieuw dezelfde fout te maken zoals in het verleden is gebeurd met de Hopmarktparking: een ondergrondse parking in het centrum van de stad, die extra verkeer en files aantrekt.

Groen Aalst vindt het een goede zaak dat het Esplanadeplein een open, groen en speelvriendelijk plein wordt, maar gelooft niet dat een bijkomende parkingput een oplossing is voor file- en parkeerbeleid. Zo blijkt uit diverse parkeertellingen en uit voorgaande mobiliteitsstudies dat in Aalst globaal gezien geen parkeertekort bestaat & een extra ondergrondse parking bijgevolg overbodig is. Enkel op drukke zaterdagnamiddagen kan het gebeuren dat de reeds bestaande parkings vol staan.

Op slechts 250 meter van het Esplanadeplein ligt ook de pendelparking, die tegen eind 2017 zal vergroot worden tot een capaciteit van 900 parkeerplaatsen, ten opzichte van 650 plaatsen vandaag.

Aalst telt in zijn centrum 11 parkings. Andere centrumsteden als Mechelen, Kortrijk, Hasselt hebben er 5 en dit voor een vergelijkbaar aantal parkeerplaatsen. Tijd om deze versnipperde parkeerchaos te herzien en zeker niet nog meer te belasten. We kiezen voor randparkings en een duidelijke parkeergeleiding.
 

Blijft het Aalsters klimaatplan dode letter?

Extra parkings zijn geheel in strijd met het Aalsters klimaatplan. Aalst ging een engagement aan om de CO2-uitstoot te verminderen.  De ervaring van andere steden in Vlaanderen en Europa leert dat extra parkings, extra verkeer en dus extra CO2 aantrekken.

Andreas Verleysen: "U wilt van Aalst een veilige fietsstad maken. Tegelijk legt u een bijkomende parkeerinfrastructuur op deze wallenring en in deze schoolomgeving aan, waardoor al uw mooie woorden over bevorderen en garanderen van veilig fietsverkeer opnieuw holle worden blijken. Meent u echt zo de leefbaarheid en duurzame mobiliteit  te versterken?" (interpellatie gemeenteraad 26 april 2016)
 

Instortingsgevaar

Een bijkomend argument is het feit dat de bodem van het Esplanadeplein onstabiel is en er zo instortingsgevaar van de kerk kan optreden. Dit lees je ook het artikel dat verscheen in Het Laatste Nieuws op 11 mei 2016  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-aalst/-parking-onder-esplanadeplein-dan-dreigt-kerk-in-te-storten-a2700600/.
Samen met de kosten voor de sanering, dreigt de Esplanadeparking opnieuw een dure en overbodige grap te worden.

 

Opnieuw 20 gezonde bomen gekapt

Andreas Verleysen: "U claimt dat  u nu eens een echt groen plein wil? Het komt dan ook zéér vreemd over dat daarvoor eerst een heel bomenplein moet gekapt worden. U had ook kunnen opnemen dat deze waardevolle bomenrijen bewaard moeten worden, maar ja dat  rijmt niet met  ondergrondse parking. Uw klimaatambities blijken vooral holle retoriek en het weinige gezonde hoogstammig groen in de binnenstad staat ook op de helling. Het duurt jaren voor eventuele nieuwe aanplant dezelfde CO2-verwerkende capaciteit opbouwt." (interpellatie gemeenteraad 26 april 2016)
 

Kiezen voor de toekomst

Genoeg argumenten dus om te kiezen voor de toekomst. Een aangenaam Esplanadeplein met ruimte voor spelende kinderen en meer groen. Een wallenring waar het veilig en aangenaam is voor fietsers en voetgangers.