Groen Aalst wil videostreaming van gemeenteraad

15 Januari 2019

Groen Aalst wil videostreaming van gemeenteraad

“Er kan gebruik worden gemaakt van de camera’s die aanwezig zijn in de raadszaal”

Oppositiepartij Groen wil dat de Aalsterse gemeenteraad ook via live videostreaming te volgen is en dus niet enkel via de radio.” De start van de nieuwe legislatuur is een mooie kans om de Aalsterse gemeenteraad veel toegankelijker en transparanter te maken”, vindt Groenfractieleider Lander Wantens.

Stadradio Goeiedag streamde vorige week de eedaflegging van de gemeenteraadsleden via Facebook Live. Voor Groen is dit een voorbeeld van goede praktijk. Ze willen dat elke Aalsterse gemeenteraad live te volgen is via videostreaming op de website van de stad en via Facebook. “Er kan gebruik worden gemaakt van de camera’s die aanwezig zijn in de raadszaal”, stelt Wantens. “De gemeenteraad moet op die manier veel toegankelijker worden voor de Aalstenaar. Het zal extra betrokkenheid creëren bij de beslissingen die worden genomen. Ze belangen alle Aalstenaars aan.”

Groen-gemeenteraadslid Andreas Verleysen sluit daarbij aan met de vraag om burgers tout court meer inspraak te geven in het beleid. Hij herhaalt zijn voorstel om het vragenuur van de gemeenteraad open te stellen. “Burgers moeten zelf een vraag kunnen indienen en spreekrecht krijgen. We zijn voorstander van een soort lokale ‘villa politica’ tijdens de gemeenteraad. Lokale journalisten en radiozenders zouden gemeenteraadsleden en burgers dan ter plaatse kunnen interviewen.”

Volgens Groen zal deze aanpak de gemeenteraad meer dynamiek geven en aantrekkelijker maken voor de buitenwereld. “Ons voorstel kan ervoor zorgen dat er meer draagvlak en transparantie is bij bepaalde beslissingen.” De partij zal het voorstel op de eerstvolgende gemeenteraad ook aan bod brengen.