Groen bezorgd om schoolgaande jeugd

23 Maart 2018

Groen bezorgd om schoolgaande jeugd

Groen bezorgd om schoolgaande jeugd De berichtgeving over asbest, de luchtverontreiniging nabij de schoolomgevingen, verkeersonveiligheid nabij scholen… Groen Aalst toont zich bezorgd en vraagt zich af welke maatregelen de stad zal nemen om de ongezonde leefomgeving en de de verkeersonveiligheid positief te beïnvloeden. Omdat de Commissie Onderwijs al maanden niet meer samenkomt, zal de Groen fractie aan het stadsbestuur tekst en uitleg vragen.  

De Commissie Onderwijs is nochtans het forum bij uitstek om de problemen in onze Aalsterse scholen aan te kaarten. “En deze problemen zijn niet min”, stelt Groen voorzitter en lijsttrekker Lander Wantens.

Lander Wantens: “Luchtverontreiniging, verkeersonveiligheid, asbest, overvolle scholen, … Zijn dat al niet voldoende redenen om de koppen dringend bij elkaar te steken?” 

Groen wil weten wat de resultaten zijn van het asbestonderzoek dat door OVAM werd uitgevoerd. Dit moet volgens hen besproken zijn tijdens het periodiek overleg dat OVAM heeft met de stad. Wantens is benieuwd welke stappen bevoegde schepen Van Overmeire (N-VA) al heeft genomen of niet heeft genomen.

“Daarnaast zien we dat het stadsbestuur niet wakker ligt van verkeersonveiligheid nabij de scholen. Het verven van een groene strook zorgt er immers niet voor dat er minder auto’s langs de schoolpoorten rijden en dat kinderen en hun ouders veiliger naar hun school kunnen stappen of fietsen. Recent onderzoek van Greenpeace toont toch aan dat deze toevloed aan auto’s een heel schadelijk effect heeft op de luchtkwaliteit in schoolomgevingen!”
Het proefproject in één straat en één deelgemeente wordt wellicht het schaamlapje dat het stadbestuur zal hanteren.

Scholen hebben nood aan andere keuzes. De keuzes die vandaag worden gemaakt houden geen rekening met de veiligheid en de gezondheid van onze kinderen. Het is tijd voor de juiste verandering … die van gezondheid veiligheid en luchtkwaliteit.