Groen gaat voor CO2 neutrale campagne

12 September 2018

Groen gaat voor CO2 neutrale campagne

Campagnevoeren brengt traditioneel heel wat drukwerk met zich mee. Groen Aalst probeert zijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden en gaat voor een CO2-neutrale campagne. Hiervoor zal groen Aalst zijn drukwerk compenseren door de aanplanting van bomen. Ook megalomane borden in weides en open velden, die buiten zichtvervuiling ook heel wat grondstoffen eist, zal Groen niet neerplanten. Als je als politieke partij pleit voor een klimaatneutrale stad en een gezonder leefmilieu, moet je zelf het goede voorbeeld geven. We proberen onze uitstoot zoveel mogelijk te beperken, maar de folders en affiches die we toch laten drukken, willen we nu compenseren. In totaal stoten we hiermee 970kg C02 uit, zo werd voor ons berekend. Dit staat gelijk aan een bomenaanplant van 40 bomen op Aalsters grondgebied. Deze jonge bomen zullen minstens 1 jaar, en hopelijk veel langer, moetengroeien om onze uitstoot te compenseren. Voor de aankoop van de bomen, het verwerven van de grond en het aanplanten zelf zal Groen Aalst dan ook een bedrag storten aan Natuurpunt. Zij zullen na de verkiezingen zorgen voor de aanplanting tijdens de geschikte periode. We hopen hiermee dan ook andere partijen te inspireren. Vooraleer de campagnes op gang kwamen, werd er veel gesproken over het achterwege laten van de grote borden langs openbare wegen. Helaas is van dat goede voornemen nog weinig van overgebleven toen de campagnestrijd losbarstte. Hopelijk kiezen zij er nu ook voor om hun campagne uitstoot te compenseren en maken ze duidelijk dat hun standpunten rond klimaat geen loze beloften zijn.