Groen lanceert waterplan voor Aalst

16 Juli 2018

Groen lanceert waterplan voor Aalst

De partij wil een plan bij droogte en wil meer water in de stadLander Wantens, lijsttrekker van Groen Aalst, wil dat de stad extra inzet op minder waterverbruik en op infiltratie van regenwater door middel van doorlaatbare parkings en wadi’s (= infiltratiebekkens voor hemelwater). “Er moet extra ruimte komen voor water in de stad. Dat kan door de groene Denderoevers en de oude beken en grachten terug in het straatbeeld te brengen. Water is een belangrijk en kostbaar goed, maar Aalst doet hier vandaag de dag veel te weinig mee. Dat terwijl watertekorten en droogte steeds actueler zijn”, aldus lijsttrekker Wantens. Groen Aalst vraagt meer investeringen in de infiltratie van regenwater. Dat kan o.a. door meer doorlaatbare materialen te gebruiken op publieke pleinen, door enkel nog parkings aan te leggen met een doorlaatbare onderlaag en door de aanleg van wadi’s. Steden als Kopenhagen passen dit al verschillende jaren succesvol toe.Groen wil dat de stad zelf het goede voorbeeld geeft: door enkel regenwater te gebruiken, door niet te sproeien bij droogte en water te hergebruiken. Ook moet de stad waterbesparende alternatieven bij zijn bewoners aanmoedigen (regenwaterput, douchekoppen, spaarkranen, ...). Dat is niet alleen positief voor de stad, maar zorgt bij iedereen voor een lagere waterfactuur.De Dender moet opnieuw de levensader van de stad worden. Natuurpunt heeft al langer plannen om een extra park te voorzien langs de Denderoevers (ten noorden van het viaduct), maar twee jaar na de communicatie door de schepen is hier nog niets veranderd. Groen wil dat deze plannen eerstdaags worden uitgevoerd. Aan de Corneliskaai moet een rust- en ontmoetingsplek komen die linker- en rechteroever met elkaar verbindt met behoud van de groene oevers. De Denderoever moet de Graslei van Aalst worden. Maar dan nog beter! Groen wil ook dat er extra water in de binnenstad komt door de oude Dender weer (deels) zichtbaar maken in de Burchtstraat. Dit wordt ook vermeld in het klimaatplan. Aan het Esplanadeplein kunnen de oude waterlopen weer zichtbaar gemaakt worden door bovengrondse waterbakken te voorzien. Ook in de Korte Zoutstraat kan een lange waterpartij de straat aantrekkelijker maken. (zie fotosimulatie)“Water brengt verkoeling en leven in de stad. Met warme en drogere zomers in het vooruitzicht door de opwarming van de aarde is extra water hoognodig, zeker als we onze stad leefbaar willen houden”, besluit lijsttrekker Wantens.