Groen pleit voor betere verkeersinrichting Statieplein

26 Januari 2017

"De oplossing om het foutparkeren aan te pakken met extra groen dmv boombakken kunnen we enkel maar toejuichen. We stellen echter wel vast dat dit verre van het enige verkeersprobleem op het plein is. Zo weet geen enkele fietser, voetganger, automobilist waar hij/zij moet rijden", aldus Groen Aalst voorzitter Lander Wantens. Groen pleit daarom voor duidelijkheid. Waar we niet enkel het foutparkeren, maar ook de onveilige en chaotische verkeerssituatie aanpakken. Zo stelt Groen voor om een duidelijke kiss & ride zone te voorzien. Veilige oversteekplaatsen voor voetgangers, .Ook een laad & loszone voor de handelaars op het plein is meer dan nodig.  

Voor de fietsers is er momenteel helemaal niets van infrastructuur voordien, het 'fietspadje' aan het busstation is levensgevaarlijk, zegt Groen Aalst voorzitter Lander Wantens. Als fietser wordt je verplicht om tussen auto's, bussen, voetgangers te laveren. Daarom pleit groen voor duidelijke, verhoogde & zichtbare fietspaden op en rondom het Statieplein.

Op de gemeenteraad van 31 januari, komende dinsdag, zal Groen Aalst gemeenteraadslid Fatma Yildiz aan de bevoegde schepenen de vraag stellen of er ook structurele aanpassingen komen aan het Statieplein.