Groen stelt zich ernstige vragen bij boskapvergunning Affligemdreef

21 Oktober 2016

? Fractieleider Andreas Verleysen stelde in de gemeenteraad van 18 september volgende vragen n.a.v. de boskapvergunning voor n.v. Somergem aan de Affligemdreef. Toelichting: op 18 september 2016 vindt op de Affligemdreef een grootschalig ruitertornooi plaats.

De NV Somergem verkreeg van het  CBS én toelating om dit evenement te  laten doorgaan, ondanks eerdere arresten van de Raad van State. De nv Somergem kreeg daarenboven een BOSKAPVERGUNNING om een aangrenzend bos aan de overzijde van de straat om te  vormen tot een paardenweide.

De timing is perfect passend om als parkeerweide te fungeren.

Uit het onderzoek van het  dossier leren wij:

  1. Er werd alweer geflirt met de achterpoortjes in de wetgeving, daar waar het  gaat over tijdelijkheid van parkings voor personen- en vrachtwagens en parkeren in bos.
  2. Er wordt alweer gesteld dat boscompensatie is voorzien op  gronden van de aanvrager, maar waardevol agrarisch gebied gaat verloren, de  bosuitbreiding in reeds bestemd natuurgebied is een pseudo-compensatie.
  3. In het verleden werden reeds heel wat natuurwaarden in dit gebied opgeofferd en zouden deze elders gecompenseerd worden: een opvolging ter zake is ons niet bekend
     

Graag antwoord op volgende vragen:

  1. Welk toezicht heeft u op 18 september georganiseerd om de correcte naleving van de uitbatingsvergunning te controleren?
  2. Welke boscompensaties voor de verloren natuurwaarden in dit gebied zijn reeds gerealiseerd? Op welke wijze volgt de stad dit op? Graag concrete stand van zaken: data aanplant en huidige toestand.
  3. Zeker is dat er 21 are bos is gekapt, hoe zeker bent u de vooropgestelde uitbreiding van het  bosareaal van het  klimaatactieplan te zullen realiseren?

Andreas Verleysen

Fractievoorzitter Groen