Groen vraagt dat stad Aalst zelf een windplan maakt

31 Juli 2018

Groen vraagt dat stad Aalst zelf een windplan maakt

Het negatief advies van de Stad Aalst m.b.t. de vergunningsaanvraag van Aspiravi voor een windturbine op Terjoden, maakt duidelijk dat de stad geen visie heeft rond windenergie. Het advies is, voor zover uit commentaren blijkt, niet gebaseerd op juridisch steekhoudende argumenten. Groen vindt dat de stad enkel negatief advies kan verlenen indien de aanvraag strijdig is met de voor windenergie geldende bepalingen uit Vlarem 2. Sterker nog, Groen vraagt dat Aalst een windplan laat opmaken met zones waar windenergie wél kan. Zo deed men dit bijvoorbeeld ook in de stad Turnhout, waar Groen in de meerderheid zetelt. Groen herinnert het stadsbestuur eraan dat zij een ambitieus klimaatplan hebben goedgekeurd, maar dat de doelstellingen voorlopig verre van gehaald worden. Zonder windenergie wordt dat quasi onmogelijk.