Groen vraagt gescheiden vuilnisbakken op openbare plaatsen

15 Januari 2018

Groen vraagt gescheiden vuilnisbakken op openbare plaatsen

Met de aanleg van de Kattestraat heeft de stad een kans gemist om afvalbakken te plaatsen voor gescheiden afval. Je ziet dit op andere openbare plaatsen, maar niet in de Aalsterse stadskern. Op Vlaams niveau is er een beleidsdoelstelling om binnen afzienbare tijd geen restafval meer te verbranden omwille van schadelijke broeikasgassen. Groen dringt er bij het stadsbestuur op aan om de boot niet te missen en een consequent beleid te voeren. Fatma Yildiz, die hierover op de komende GR een vraag zal stellen, licht toe. “Afval scheiden leren we van kindsbeen af op school. Iedereen is verplicht om dat te doen. Ouders gaan soms bij hun kinderen te rade omdat leerkrachten hier veel aandacht aan besteden. Het is jammer dat de stad dit niet toepast in de vernieuuwde Kattestraat.” Yildiz neemt dagelijks de trein naar Brussel en vindt het terecht dat reizigers worden gevraagd om te sorteren. “Ook op de parking van de Colruyt is dit het geval. Het stadsbestuur zou hieraan een voorbeeld moeten nemen.”   Maar het stadsbestuur blaast blijkbaar koud en warm tegelijk. De stadsdiensten hebben al meermaals voorgesteld om te sorteren op openbare plaatsen maar dat valt in dovemansoren. Lander Wantens vindt recente uitspraken van schepen Van Den Steen inconsequent. “Ze zegt op Facebook te willen aansluiten bij de steden die statiegeld willen vragen voor bv. drankblikjes, maar is tegelijk tegen gescheiden openbare afv albakken. Met een dergelijke houding komen we geen stap verder en kan je moeilijk spreken over een doordacht en consequent beleid.” Naast het invoeren van gescheiden afvalbakken, pleit Groen er ook voor om in Aalst toe te treden tot de statiegeldalliantie. Dit zijn Vlaamse steden die zich verenigen om te pleiten voor statiegeld op blikjes en eventueel PET-flesjes. “Praktijkvoorbeelden in Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, Duitsland tonen aan dat deze maatregel zwerfvuil sterk beperkt. Dat heb ik afgelopen zomer met mijn eigen ogen kunnen vaststellen tijdens mijn klimaatfietstocht van 7000 km doorheen Europa”, besluit Wantens.