Groen vraagt om alle Aalstenaars in hun waarde te laten

10 December 2018

Groen vraagt om alle Aalstenaars in hun waarde te laten

Groen is niet te spreken over de recente uitlatingen van schepenen Karim Van Overmeire (N-VA) en Sarah Smeyers (N-VA). Smeyers stelde deze week dat mensen met een leefloon tijdelijk anticonceptiepillen moeten nemen en Van Overmeire kondigde de dag voordien aan dat het nieuwe stadsbestuur multiculturele evenementen niet zal ondersteunen. Groen Aalst is verbijsterd. “In hun bestuursakkoord steken N-VA, CD&V en Open VLD van wal met wat ze noemen ‘de typische Aalsterse DNA’. Groen Aalst vraagt zich af hoe die Aalstenaar er dan moet uitzien volgens de N-VA? Moeten ze blank zijn, oilsjters spreken en liefst voor N-VA stemmen? Het is al langer bekend dat N-VA nieuwe Aalstenaars geen warm hart toedraagt, maar nu gaat N-VA te ver. Initiatieven die erop gericht zijn het multicultureel samenleven te bevorderen, krijgen van het nieuwe stadsbestuur geen ondersteuning. Het is verbijsterend dat een grote groep Aalstenaars op deze manier wordt misbruikt voor electoraal gewin. Maar daarbij blijft het niet. N-VA richt zich bij monde van Sarah Smeyers (N-VA) ook naar Aalstenaars die het financieel moeilijk hebben. Haar idee om anticonceptiepillen te bespreken bij mensen die een leefloon krijgen, is ongehoord. Door zoiets in te bedden in het begeleidingstraject zet je kwetsbare mensen onder druk en raak je aan de persoonlijke integriteit. Wie het financieel moeilijk heeft, kan vandaag al - op eigen initiatief - terecht bij de arts of apotheker voor betaalbare anticonceptie. Anticonceptie koppelen aan het leefloon is een brug te ver. ‘Hoe minder kinderen er worden geboren bij mensen met een leefloon, hoe minder er in armoede leven’, moet mevrouw Smeyers gedacht hebben. Ze zou beter andere maatregelen nemen om armoede aan te pakken. Groen roept het voltallige nieuwe stadsbestuur tenslotte uitdrukkelijk op om alle Aalstenaars in hun waardigheid te laten. De twee recente uitspraken van N-VA schepenen geven ons niet veel vertrouwen op dat vlak. Groen Aalst vraagt bij deze aan schepenen Ilse Uyttersprot (CD&V) en Jean-Jaques De Gucht (Open VLD) of ze achter de uitspraken staan van hun coalitiepartner. In hun bestuursakkoord is immers opgenomen dat ze over gevoelige onderwerpen – en dit lijkt er toch een te zijn – eerst een consensus hebben bereikt.” Ingmar BaeyensAndreas VerleysenLander WantensFatma Yildiz(Groen fractie)