Groen vraagt Tereos duidelijkheid over toekomst

15 April 2018

Groen vraagt Tereos duidelijkheid over toekomst

Sinds burgerinitiatief over.morgen in het najaar van 2017 op ludieke wijze de inplanting vanTereos in onze stad in vraag stelde, is ‘den Amylum’ niet meer uit de actualiteit geweest.Eerst was er de aankondiging van banenverlies, vervolgens een verlenging zonder einddatumvan de milieuvergunning en recent de aankondiging van bijkomende hoogbouw. Groenvraagt Tereos een duidelijke toekomstvisie en garanties wat tewerkstelling betreft. Groen Aalst heeft zich de voorbije weken grondig geïnformeerd over dit dossier. Groen isgeen rabiate tegenstander van Tereos: de fabriek biedt momenteel 400 jobs aanstadsgenoten en is dus een belangrijke werkgever. Tereos verwerkt voeding en deafvalstromen van het bedrijf zijn beperkt. Ook het afvalwater gaat grondig gezuiverd deDender in, dit mede dankzij vroegere inspanningen van Groen.  Tereos onderneemt reeds inspanningen om de impact van het zwaar verkeer sterk tebeperken. De vrachtwagens komen aan op parkings buiten Aalst en komen pas naar defabriek als ze effectief kunnen laden. Ook zal de nieuwe toren eigenlijk niet zo veelveranderen aan het uitzicht van de fabriek. Het betreft een aanbouw tegen de reedsaanwezige bestaande hoogste toren. Groen Aalst vraagt wel aan de bedrijfsleiding van Tereos om haar langetermijnvisie op hetgebied van duurzame tewerkstelling openbaar te maken.Ook wil Groen dat er eindelijk werk gemaakt word van een veilige verbinding voor fietserskomende van en naar Erembodegem en van de Brusselse steenweg. Groen heeft dit almeermaals gevraagd aan het stadsbestuur, maar dit werd nog steeds niet geagendeerd opde Commissie Mobiliteit. Tenslotte stelt Groen voor om de gebouwen van Tereos te voorzien van grote geveltuinen.Deze ingreep kan een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit in Aalst.