GROEN vraagt toetsing van élke beleidsbeslissing aan Aalsters klimaatplan

24 Maart 2018

GROEN vraagt toetsing van élke beleidsbeslissing aan Aalsters klimaatplan

Naar aanleiding van Earth Hour stelt GROEN Aalst vast dat er bij nieuwe projecten van de stad geen rekening gehouden wordt met de afgesproken klimaattoets. Daarom vraagt de oppositiepartij een update ervan. “Willen we echt klimaatneutraal worden, dan moet er bij élk project gekeken worden naar de impact op het klimaat.”, zegt Aalsters GROEN-voorzitter Lander Wantens. De klimaattoets is voorzien binnen het Aalsters klimaatplan. De stad heeft er ook voor betaald. De toets houdt in dat bij iedere beleidsbeslissing ook de impact op het klimaat wordt afgewogen. Dat geldt dus niet enkel voor beslissingen inzake leefmilieu, maar ook voor onderwijs, erfgoed, cultuur, sport, ruimtelijke ordening, wonen, enz.... “Tot nu toe valt van die belofte weinig te merken,” zegt Wantens. “Onder het mom van een verwachte bevolkingsaangroei bleek in november reeds dat Aalst de klimaatdoelstellingen tegen 2020 niet zal halen. Hoe verwacht het stadsbestuur de doelen tegen 2050 wel te halen als geen enkele beleidsbeslissing getoetst wordt?” Nochtans is die doelstelling haalbaar, op voorwaarde dat het bestuur zich ervoor engageert. De stad Eeklo bijvoorbeeld heeft haar ambitie net iets scherper gesteld en verwacht zelfs voor 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. GROEN Aalst vraagt van het stadsbestuur dat die het klimaatplan ernstig neemt. Niet met enkele lapmiddeltjes, maar met een duidelijk engagement.