Groen wil dat verbinding centraal staat in Aalst

02 September 2018

Groen wil dat verbinding centraal staat in Aalst

Groen wil samenleven positief stimuleren en tegelijk samenlevingsproblemen daadkrachtig en gericht aanpakken. 'Verbinding' is daarbij het sleutelwoord. Problemen los je samen op. Uitdagingen ga je samen aan. “Aalst staat voor de uitdaging om discriminatie, racisme, samenleven tussen verschillende gemeenschappen aan te pakken en onze mooie stad uit te bouwen tot een multiculturele wereldstad”, zegt Groen gemeenteraadslid Fatma Yildiz.  

Op 31 augustus is er de tentoonstelling ‘Samenwerken loont’ in CC De Werf. Deze tentoonstelling gaat over de landsgrenzen heen en kadert binnen het wereldfeest ‘Casa del Mundo’. Tijdens deze tentoonstelling komen persoonlijke verhalen over samenwerken van mensen in Rwanda, Ecuador en de Filipijnen aan bod. Op 2 september gaat uiteindelijk het festival ‘Casa del Mundo’ door. Aalst is hierbij reeds 10 jaar een fair trade gemeente. Tijdens dit event wordt er een wereldmarkt met eigen keuken georganiseerd. Ook de muziek uit verschillende windstreken kan je hier opsnuiven. Tenslotte is er op 12 september ‘Koala kick-off’. Dit project ondersteunt kinderen en ouders uit kwetsbare groepen om kansarmoede te bestrijden. Organisaties zoals deze hebben een zeker nut als opstap, daar ze mensen uit kwetsbare groepen toegang willen bieden tot deelname aan de maatschappij om zo uit te groeien tot een meer sociale en harmonieuze samenleving.


Aalst hoort een voorbeeldstad te zijn waar iedereen welkom is en mensen omarmt worden. Dat is waar Groen Aalst voor pleit. Veiligheid, verdraagzaamheid en rust zijn belangrijk. Daarom horen we niet naast, maar MET elkaar te leven. Deze events zijn dus een mooi voorbeeld dat Aalst best verdraagzaam kan zijn.


Wij zijn ervan overtuigd dat een samensmelting van verschillende etnische, godsdienstige en culturele achtergronden in Aalst onze samenleving veel rijker zal maken. Daarom ziet Groen Aalst, als politieke partij, de noodzaak om nieuwkomers in onze stad structureel te begeleiden om een duurzame integratie in onze samenleving te garanderen.


Groen zijn is leven geven, kansen en vrijheid creëren. Voor iedereen.