Groen wil extra maatschappelijk werkers en aanvulling leefloon.

30 Juni 2018

Groen wil extra maatschappelijk werkers en aanvulling leefloon.

De Aalsterse groenen willen in navolging van heel wat andere Vlaamse steden een systeem van aanvullende financiële hulp installeren in het OCMW. Volgens Ingmar Baeyens, derde plaats Groen lijst en Maatschappelijk Assistent bij OCMW Gent, kan dit een nieuw elan geven aan de strijd tegen armoede en kinderarmoede in het bijzonder. Het gaat over een maandelijkse toelage die voor elk leefloondossier individueel wordt berekend. Er wordt gekeken naar de huurprijs van de gezinswoning maar net zo goed naar eventuele schulden die worden afbetaald. Daarnaast onderzoekt de maatschappelijk werker of alle rechten zoals sociaal tarief voor EGW zijn uitgeput. Na deze analyse past het OCMWeen bedrag bij dat kan variëren van 20 tot 150 euro per maand. Daarnaast wil Baeyens extra maatschappelijk werkers in Aalst. "De ervaring leert dat iemand die in de miserie zit toch minstens één uur per week het gezelschap van een hulpverlener zou moeten krijgen. Maar een maatschappelijk assistent bij het OCMW heeft al snel 70 of meer dossiers in de kast hangen. Dat is veel te weinig tijd per cliënt om kwaliteitsvol te kunnen werken." Bijkomende financiële steun, aanwervingen,... dat kost geld. Uit recente cijfers is echter gebleken dat het huidige beleid faalt en dat armoede overal in Vlaanderen stijgt. Lijsttrekker Lander Wantens treedt zijn partijgenoot bij: "Er is de voorbije legislatuur in Aalst bespaard. Bespaard op mensen in armoede en bespaard op middenveldorganisaties die voor hen zorgen. Het kan anders en menselijker. En wij hebben daar de mensen voor."