Groen wil open ruimteplan voor Aalst

01 September 2018

Groen wil open ruimteplan voor Aalst

Oppositiepartij Groen wil dat Aalst werk maakt van een open ruimteplan. Tegen 2040 zal in Vlaanderen de betonstop van kracht zijn. Uit het betonrapport van Natuurpunt is duidelijk dat Aalst op dat vlak nog een lange weg heeft af te leggen. De voorbije jaren was er een inname van 363 m² openbare ruimte per dag daar waar het gemiddelde in Vlaanderen 201 m² bedraagt. Het behoud van de open ruimte is van groot belang in de strijd tegen de klimaatopwarming. Bij hittegolven zorgt dit voor de nodige verkoeling. Bij hevige regenval zorgt de open ruimte dat het water geleidelijk in de bodem dringt om zo overstromingen en wateroverlast te voorkomen. Ook voor de biodiversiteit en de voedselproductie is behoud van de open ruimte van belang. We zullen als Groen ons dan ook blijven inzetten voor het behoud van de open ruimte in Aalst. Helaas merken we dat het bestuur geen visie heeft op het behoud van onze open ruimte. Zo zien we dat er alleen al bij de geplande ontwikkelingen van de Siesegemkouter, Immerzeel, verkavelingen in het buitengebied meer dan 100 hectare extra beton zal bijkomen. Voor het behoud van de open ruimte op de Siesegemkouter zullen we als partij blijven strijden. Groen Aalst pleit daarom voor een ruimteplan in Aalst waarbij ieder jaar minder open ruimte wordt ingenomen en waar mogelijk verharde ondergrond opnieuw open ruimte wordt. “We pleiten voor een betonstop in Aalst vanaf 2035 in plaats van 2040”, zegt lijsttrekker Lander Wantens. “We kunnen als stad een krachtig signaal geven dat Aalst wel aan de toekomst denkt”.