Jeugd

Kinderen en jongeren moeten veilig kunnen spelen in Aalst, zowel in de wijk als in de jeugdbeweging.

  1. In Aalst kunnen kinderen en jongeren helaas nog weinig rekenen op interessante speelruimte. Het is niet verwonderlijk dat het plaatsen van ijzeren voetbalkooien op waardeloze locaties, zorgt voor overlast. Groen wil samen met kinderen, jongeren en hun ouders zoeken naar veilige en interessante speelaccommodaties.
  2. Het is Groen menens als het gaat over jeugdverenigingen en jeugdhuizen. Heel wat van onze kandidaten hebben daar geleerd wat democratie is, beleid en organisatie. Het is tegelijk een kracht en een zwakte dat alles vanuit de jongeren zelf moet komen, maar dat mag geen excuus zijn voor het stadsbestuur om jeugdwerk niet tot een van haar kerntaken te beschouwen. Het is ontoelaatbaar dat lokalen van jeugdbewegingen niet voldoen aan veiligheids- en gezondheidsregels. De stad moet haar verantwoordelijkheid nemen en de nodige renovatiewerken financieren. Ze kan bovendien garanties geven aan scholen zodat deze hun infrastructuur ter beschikking kunnen stellen aan jeugdverenigingen.
  3. Groen pleit ervoor om samen met alle vertegenwoordigers van het jeugdwerk (jeugdraad VONK) na te denken over hoe kinderen en jongeren oprecht ernstig kunnen worden genomen in Aalst en hoe ze meer kunnen wegen op beleidsbeslissingen.

Concrete voorstellen ‘jeugd’:

  • Groen wil een ‘kindertoets’ bij alle openbare werken. Alle zwarte zones moeten in kaart worden gebracht en openbare ruimte moet kindvriendelijk worden om meer kansen te bieden aan jongeren om jong te zijn.
  • Er wordt een taskforce opgericht die alle infrastructurele noden op het vlak van veiligheid en gezondheid in jeugdlokalen in kaart brengt en een plan opmaakt om deze in een periode van 3 jaar weg te werken.