Joke Devynck opnieuw kandidaat op Aalsterse Groen lijst

Actrice Joke Devynck zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober opnieuw kandidaat zijn op de brede lijst van de Aalsterse ecologisten. Als onafhankelijke kandidaat wil ze de lijst steunen. Ook in 2018 was Joke reeds kandidaat voor Groen in Aalst.

"Ik wil de lijst steunen voor een groener beleid in Aalst. Een stad met extra aandacht voor de natuur en voor meer groen in de stedelijke omgeving. Ook het beschermen van onze open ruimte en het herstellen van onze biodiversiteit vind ik zeer belangrijk. Zorgen voor een natuurlijk evenwicht buiten onszelf is zorgen voor een natuurlijk evenwicht binnen onszelf”, aldus Joke Devynck.

"Maar ook een sociaal beleid waar het mentaal welzijn van onze jongeren en ouderen één van de prioriteiten wordt. Een beleid waar de burger inspraak heeft, waar de communicatie via wijkagenten en straathoekwerkers gebeurt. Waar een Schepen van Gelijke Kansen komt en waar er maatregelen genomen worden tegen de stijgende armoede. Een stad waar het betaalbaar wonen is, waar verkeersveiligheid en vereenzaming ook hoog op de agenda staan. Een Aalst waar de lokale economie en cultuur verder uitgebouwd worden en voor meer verbinding zorgen", zegt Joke Devynck.

Groen lijsttrekker Lander Wantens is zeer verheugd dat Joke opnieuw kandidaat wil zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. We werken aan een brede lijst met gemotiveerde mensen voor Aalst. Ondernemers, mensen uit de zorg, inwoners van het centrum en de deelgemeenten, leerkrachten, enzovoort. Een deel daarvan zijn Groen-leden, maar zoals Joke kiezen we bewust ook voor onafhankelijke kandidaten met een sociaal en ecologisch engagement voor onze stad.

Recent responses