KAHO Sint-Lieven campus Aalst krijgt Groene Pluim 2009

24 Januari 2010

Aalst - zondag 24 januari. Groen! Aalst reikte voor de vierde keer een Groene Pluim uit voor opmerkelijke initiatieven rond ecologie, milieuzorg, sociale en internationale solidariteit. De vijf genomineerden waren , het alternatieve kapsalon van

vzw Red de SiesegemkouterHelena Duson, milieuvereniging RALDES, de vrijwilligersvereniging Mensen helpen Mensen van Kamiel Sergant en KAHO Sint-Lieven campus Aalst. Jury-voorzitster Joke Van de Putte: "Heel wat mensen en verenigingen, ondernemers en scholen in Aalst zijn actief bezig met concrete ecologische en solidaire projecten. We feliciteren dus heel oprecht alle genomineerden, en in het bijzonder de laureaat van dit jaar: KAHO Sint-Lieven."

Zie ook: http://www.groenaalst.be/groen_aalst_nomineert_5_kandidaten_voor_groene_pluim_2009

KaHo Sint-Lieven campus Aalst voert sinds jaren een actief milieubeleid, niet alleen om een aangename en gezonde omgeving te creëren voor studenten en personeel, maar ook als pedagogisch project om het energieverbruik en de daarbij horende kost terug te dringen. Hun ecologische projecten richten zich via onderzoek, navormingen, postgraduaten en studiedagen ook naar het brede publiek en gespecialiseerde doelgroepen binnen Aalst en zelfs tot ver daarbuiten.Vanuit hun missie wil KAHO meer bieden dan een enge diplomagerichte opleiding. Toekomstige kaderleden, leidinggevenden, leerkrachten, verpleegkundigen, vastgoedmakelaars, bouwaannemers, elektrotechnici, management assistants, enz. moeten de gepaste attitudes ontwikkelen waaronder rationeel milieubewustzijn. Zij leren daarbij dat een actief milieubeleid belangrijke besparingen kan opleveren en daarenboven zorgt voor een aangename en gezonde omgeving voor studenten en personeel.

KaHo Sint-Lieven engageert zich in volgende ecologische projecten:- Ecocampuslabel: dit is het hogeronderwijsvervolg op het MOS project. KAHO Sint-Lieven was pilootproject voor het departement leefmilieu, natuur en energie van de Vlaamse overheid en trekken nog steeds mee het initiatief. http://www.kahosl.be/site/index.php?p=/nl/downloads/114/ecocampuslabel.pdf

- Milieucharter Oost-Vlaanderen: al zes maal op rij laureaat en dit als enige Oost-Vlaamse hogeschool. http://aalst.kahosl.be/milieucharter en http://www.voka.be/milieu/aanbod/Pages/MilieucharterOost-Vlaanderen..aspx

- Postgraduaat Energiecoördinator: deze opleiding is uniek is in Vlaanderen en wordt aangeboden samen met partnerhogescholen van de kust tot Limburg. Dit postgraduaat wil tegemoet komen aan de nood aan goed opgeleide en geïnformeerde energiedeskundigen die met kennis van zake het energiebeleid en -ontwerp van gebouwen en productieprocessen in goede banen kunnen leiden.
Dit postgraduaat is uniek in zijn soort en is en is een waar succes bij energieverantwoordelijken uit de industrie en de bouw. De opleiding is opgestart in Aalst maar kan ondertussen al op heel wat andere campussen in Vlaanderen gevolgd worden. www.energiecoördinator.be

- Uitbouw van een Natuureducatief centrum: educatieve paden, een natuureducatieve tuin, verschillende passiefhutten (waarvan een deze maand zal af zijn). Deze laatste zijn helemaal gebouwd volgens het passiefhuis principe. Men opteert bij de bouw van de hutten voor materialen uit nagroeibare grondstoffen, vb. niet chemisch behandeld hout uit verantwoord bosbeheer, verven op basis van plantaardige grondstoffen, isolatiematerialen uit houtvezels, papiervlokken, vlas, schapenwol, hennep,...
Via dit centrum wil KAHO op een educatieve wijze tonen hoe met low-tech ingrepen het energieverbruik van gebouwen drastisch kunnen verminderen zonder comfortverlies.

- Eind 2009 werd gestart met een nieuw praktijkgericht onderzoek op inzake zonne-energie waarbij we verschillende types fotovoltaïsche zonnepanelen in identiek dezelfde omstandigheden plaatsten. Doel is enerzijds onze studenten, projectontwikkelaars en bouwheren het onderscheid te tonen tussen de verschillende types PV panelen die op de markt te vinden zijn, maar anderzijds produceren zij natuurlijk ook groene stroom voor de school en voor het net. Ook een grote zonneboiler voor de productie van sanitair warm water is op de school geïnstalleerd.Naast bovenvermelde educatieve projecten voert KAHO Sint-Lieven ook een intern ecologisch beleid met bijhorende projecten afgelopen jaar:

- Eén van de gebouwen op de campus na-isoleren door minerale wol in te blazen in de ongeïsoleerde spouw.- Het dak van het grootste gebouw op de campus werd volledig vernieuwd en geïsoleerd in 2009.- Plaatsen van een 'zonnetracker'. Dit is een geavanceerd systeem met zonnepanelen dat de zon volgt voor maximale opbrengst.

- Vervanging van alle drankautomaten door energiezuinige modellen. Dit toont aan dat energiebewustzijn niet ten koste moet gaan van comfort.

- De restenergie die KAHO verbruikt, wordt sinds 2009 gekocht van waterkrachtcentrales uit het buitenland. Onze campus draait dus op 100% groene elektrische energie.KaHo Sint-Lieven is een Oost-Vlaamse hogeschool met zo'n 6000 studenten en ruim 700 personeelsleden. Op de campus Dirk Martens in Aalst worden de opleidingen bedrijfsmanagement (accountancy, marketing), bouw, elektromechanica (procesautomatisering, klimatisering, energiecoördinator en medische instrumentatie), office management (algemeen en medisch), onderwijs (lager- en kleuteronderwijs), vastgoed en verpleegkunde ingericht.

Meer informatie via:Koen Van de Moortele

Interne en externe communicatie

Tel. +32 (0)53 72 71 70
GSM. +32 (0)497 58 31 78

[email protected]

http://www.kahosl.be

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Campus Dirk Martens
Kwalestraat 1549320 AALST

Op de foto: Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman, Piet Poelaert (depertamentshoofd KAHO Sint-Lieven campus Aalst), Karine Kindermans, Joke Van de Putte, Karel Nijs