Komen er Gas-boetes voor jongeren vanaf 14 jaar in Aalst?

25 Februari 2014

Komen er Gas-boetes voor jongeren vanaf 14 jaar in Aalst ? Het stadsbestuur is verdeeld. N-VA-burgemeester D'Haese heeft zowat een maand geleden publiek gepleit voor de invoering van de Gas-boetes voor minderjarigen vanaf 14 jaar.  Zijn geliefkoosde oneliner in deze kwestie is dat het vernielen van een bushokje toch niet ongestraft kan blijven.  Uiteraard niet burgemeester.  Maar natuurlijk zal in zo'n situatie het gerecht en desgevallend de jeugdrechter zijn werk toch wel doen of niet? En De Lijn zal dit wel niet blauw blauw laten.  Je kan een Gas-boete voor een dergelijk ernstig feit toch geen adequate aanpak noemen?  Andere relevante voorbeelden of feiten en cijfers over concrete problemen hebben wij nog niet gehoord.  Maar de N-VA pleit dus wel voor een repressieve aanpak.  CD&V is daar blijkbaar niet mee opgezet.  Op de nieuwjaarsreceptie van de jeugdraad op 1 februari verklaarde schepen I. De Koninck zich uitdrukkelijk tegenstander van Gas-boetes voor 14-jarigen.  Wat de socialisten in het schepencollege denken hebben wij nog niet kunnen achterhalen.  Er is al sinds weken geen witte rook te bespeuren en wellicht wordt er nog flink geruzied in het schepencollege.  De tijden zijn niet zo veel veranderd in Aalst.Groen pleit tegen gas-boetes voor minderjarigen en pleit voor een aanpak waarin bemiddeling, begeleiding en opvoedkundige aanpak centraal staan.  Het stadsbestuur kan daarvoor samenwerken met het open jeugdwerk (zoals het JAC), de CLB's, het CAW, het Comité voor Bijzondere Jeugdbijstand,  enz.  Duurzame oplossingen bereik je met een constructieve aanpak.  En als er dan toch feiten zijn die een strengere aanpak vereisen is er nog steeds de mogelijkheid dat de jeugdrechter en de sociale dienst van de jeugdrechtbank betrokken worden.

In heel wat steden in Vlaanderen wordt nu een grondige kuis gehouden in de GAS-reglementen omdat men de absurditeit van een aantal regels inziet en de problemen die voortvloeien uit een systeem waar ambtenaren arbitrair financiële sancties kunnen opleggen.  In Merelbeke werden op initatief van Groen-parlementslid Stefaan Van Hecke de absurditeiten rond spelende kinderen geschrapt.

Maar Groen betreurt ook in het bijzonder de geheimzinnige en ondemocratische aanpak van dit stadsbestuur van Aalst dat alweer het open debat en overleg met alle partijen schuwt.  Al maanden beweert het stadsbestuur dat zij een ontwerp van reglement hebben dat alleen echte (en recidieve) problemen wil bestrijden.  Geen "codex van dwazigheden". 

Komaan stadsbestuur.  Leg uw voorstel op tafel, breng het naar de jeugdraad, naar de gemeenteraadscommissies en organiseer een open overleg. 

Waren meer inspraak, participatie en democratische besluitvorming ook geen verbintenissen die u met de kiezer had aangegaan?  Of waren het alleen snel vergeten holle slogans?

Paul Nijs voorzitterAndreas Verleysen FractievoorzitterKim Alloo Jong Groen