Nieuw Administratief Centrum

14 Maart 2014

Bijna hebben wij nu reeds betaald voor het huren van een leegstaand gebouw.  Het is bijna een jaar geleden dat burgemeester D'Haese (N-VA) en "zijn ploeg" beslisten om kantoren te huren om een deel van de stadsadministratie te herhuisvesten.  Een jaar later, maart 2014, hebben we nu reeds om en bij de 200.000 euro huur betaald voor een gebouw dat leegstaat.  Tegen het einde van dit jaarzal er op de rekening staan van de NV die de gebouwen verhuurt aan het stadsbestuur.  Als alles goed gaat zal het stadsbestuur de gebouwen ergens in 2015 in gebruik nemen.  Maar eerst moet er nog minstens

200.OOO euro750.000 euro12 miljoen euro geïnvesteerd worden om deze lokalen in te richten.

Het gebouw dat gehuurd wordt aan "De Werf" is een ruwbouw die winddicht is.  Daar tegenover staat een stadhuis waar het geld door de ramen vliegt om dit wanbeleid te financieren, tot groot genoegen van de private investeerder.  Geen enkele centrumstad in Vlaanderen, voor zover ons bekend, springt zo slordig om met gemeenschapsgeld om de huisvesting van de eigen administratie te organiseren.  Een goede huisvader koopt of bouwt een nieuw administratief centrum.  Wiens financiële belangen worden hier gediend?

U had misschien nooit kunnen Denken dat ze het zouden Durven Doen.  Maar inderdaad, dit stadsbestuur, onder leiding van de N-VA, heeft gekozen voor de verspilling om een show op te voeren onder het motto "wij doorbreken de stilstand".  De aankoop van het grote domein van "de pupillen" waar men perfect de stadsadministratie kon herhuisvesten aansluitend bij het stadhuis was dus een tijdelijk afleidingsmaneuver.  Het domein, dat men eerder gratis had kunnen verwerven (rekening houdend met de gewaarborgde huuropbrengsten, maar geweigerd door VLD en SP.A) zal grotendeels verkocht worden.

Het zogenoemde overdreven "overheidsbeslag" komt van ergens. U weet wie Aalst bestuurt.

Paul Nijs