Nieuw bestuur krijgt vertrouwen van de leden van Groen Aalst, Lander Wantens voorzitter

15 Maart 2016

Afgelopen vrijdag 11 maart verkoos de algemene ledenvergadering van Groen Aalst een nieuwe bestuursploeg. Kersvers voorzitter Lander Wantens komt aan het roer te staan van een diverse bestuursploeg met zowel vers bloed, als ervaring aan boord. Groen Aalst focust zich nu op de verkiezingen van 2018 en wil tonen dat in Aalst een ander beleid mogelijk en nodig is.   De afgelopen weken koos Groen Aalst ervoor om belangrijke stappen te zetten ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De inhoudelijke krachtlijnen werden getrokken en het sluitstuk was de aanduiding van een nieuwe bestuur het sluitstuk. De vorige bestuursploeg en ook fractieleider Andreas Verleysen gaven aan ruimte te willen geven aan vers bloed. "Ik zal nog drie jaar als fractieleider in de gemeenteraad onze voorstellen naar voor schuiven. Na 2018 moet de nieuwe lichting het helemaal overnemen. Ik zal hen graag steunen. Vanavond werden daarvoor de fundamenten gelegd, " aldus Verleysen.

 

Het gezicht van de nieuwe lichting, waarvan verschillende mensen de komende jaren ervaring zullen opdoen als bestuurslid, is Lander Wantens, 25 jaar, oud-chiroleider en trekker van Climate Express Aalst. Hij neemt, gesteund door een brede ploeg, de fakkel over van Paul Nys. "Ik heb hier goesting in. Aalst heeft een groener en eerlijker beleid nodig. Wij willen dat concreet maken met realistische voorstellen. We willen meer wegen binnen de gemeenteraad, onze ideeën kenbaar maken en meer mensen betrekken bij onze werking. Ik wil de deuren helemaal open gooien, " aldus Lander Wantens.

 

De ledenvergadering sprak zich ook uit over de belangrijkste prioriteiten in Aalst voor de komende jaren:

  1. implementatie van een klimaatbeleidsplan via het burgemeestersconvenant
  2. toegang heeft tot betaalbare en degelijke lokalen voor jeugdverenigingen
  3. een autoluwe en leefbare binnenstad
  4. ondersteuning van kleine zelfstandigen o.a. in het Aalsterse winkelcentrum
  5. een zorgzaam welzijnsbeleid
  6. een positief integratiebeleid voor mensen op de vlucht

 

?

Na de spijtige commotie van de afgelopen week wil het nieuwe bestuur van Groen Aalst de blik op de toekomst zetten. De ledenvergadering gaf met een grote meerderheid het vertrouwen aan de nieuwe ploeg. Ook Elisabeth Meuleman, Vlaams Parlementslid en Jeremie Vaneeckhout, ondervoorzitter, konden het enthousiasme bij de verkiezing voelen. "Dit is een serieuze stap vooruit voor Groen Aalst. Wij staan klaar voor de toekomst. Deze mensen hebben èn ervaring èn positieve energie. Lander is jong, maar ook verstandig en rustig. Hij zal Aalst nog veel diensten zal bewijzen." Naast Lander Wantens bestaat dit bestuur uit Luc Van Lierde (ondervoorzitter), Dirk Blendeman (secretaris), Bjorn Decru (penningmeester), Annelies Cuypers, Eric Van Malderen, Patrick Van Damme, Sonja Hanssens, Ingrid Buys, Kim Alloo.