Nieuw mobiliteitsplan gemiste kans voor Aalst!

14 September 2016

"Het nieuwe mobiliteitsplan dat het huidige bestuur vanaf 2018 wil invoeren heeft te weinig ambitie", stelt voorzitter Lander Wantens. Zo streeft het huidige bestuur naar een daling van het aantal ongevallen met slechts 5% en streeft ze naar een minimale daling van 0,5% van het huidige autoverkeer. In plaats van Verkeersveiligheid als prioritair te nemen, staat koning auto weeral op de eerste plaats.  Dan is het nog maar de vraag of in dit plan rekening gehouden werd met het klimaatplan waaraan de stad zich 2 jaar geleden verbonden heeft. In het klimaatplan staat een C02 besparing van 13,82% op vlak van mobiliteit. Dit komt nergens terug in concrete actiepunten. Ook het aantal verminderde auto's is verwaarloosbaar. Andreas Verleysen zal de meerderheid hierover interpelleren op de komende gemeenteraad.

Het is duidelijk dat dit bestuur blijft kiezen voor het verleden. . Een stad waar we met z'n allen in de file staan, kiezen voor luchtvervuiling ipv. gezonde lucht, parkings in plaats van groene oases...
 
Een alternatief is er echter wel. Daarom zal Groen Aalst samen met leden en geïnteresseerden werken aan een ambitieus, maar realistisch mobiliteitsplan. "Met de inbreng van alle aanwezigen willen we met een duidelijk plan naar voor komen hoe het wel anders kan", zegt Wantens. Geïnteresseerden zijn welkom op deze open ledenvergadering op 08 oktober 14.00u in ontmoetingscentrum de Brug.