Nieuwe statuten ASZ brengen openbaarheid van bestuur in het gedrang

22 December 2017

Nieuwe statuten ASZ brengen openbaarheid van bestuur in het gedrang

Andreas Verleysen: nieuwe statuten ASZ brengen openbaarheid van bestuur in het gedrang Het Aalsters Stedelijk Ziekenhuis legde deze week een aanvraag tot statutenwijziging voor aan de gemeenteraad. Gemeenteraadslid Andreas Verleysen heeft deze nieuwe statuten grondig bestudeerd: "Na  grondige analyse van de voorgelegde statuten hebben wij zéér sterk voorbehoud. Eigenlijk vraagt het ASZ bijna een privatisering. Maar wel één waarbij de privépartner (nl. de vereniging van dokters) het leeuwendeel van de lusten krijgt, zonder dat zij de lasten en risico's mee dragen. De kosten van het personeel en van de uitbating blijven quasi volledig ten laste van de lokale overheden (Aalst, Geraardsbergen en Wetteren). De artsen vragen een zeer sterke vertegenwoordiging in de raad van bestuur van het ziekenhuis, maar zij willen geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor eventuele tekorten. Ik maak mij ernstige zorgen over dit voorstel. De openbaarheid van bestuur komt ernstig in het gedrang. De beslissingen zullen voortaan nog meer in de kantoren van artsen en directie genomen worden, maar als het fout loopt, zal het wel de gewone Aalstenaar zijn die de put mag helpen betalen. Gezien de financiële situatie van het ASZ, een risico dat de stad niet mag nemen. Wij zien een 10-tal ernstige bezwaren in het voorstel dat nu op tafel ligt. We begrijpen niet dat  onze OCMW-raad dit heeft goedgekeurd.

 

 

 

Wij vragen met aandrang dat de gemeenteraad  de goedkeuring verdaagt tot er op alle tekortkomingen een adequate oplossing komt."

 ?Andreas Verleysen

fractievoorzitter Groen
gewezen ondervoorzitter RvB ASZ