Groen nomineert 6 initiatieven voor de Groene Pluim

21 December 2021

Groen nomineert 6 initiatieven voor de Groene Pluim

Uit een lijst van genomineerden selecteerden onze leden zes initiatieven, die volgens ons bijdragen tot een menselijker, eerlijker en gezonder Aalst”

De Groene Pluim wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie uit Aalst die zich positief laat opmerken op sociaal, cultureel en of ecologisch vlak. De winnaar krijgt de Groene Pluim deze keer uit handen van Groen minister en Vice-Premier Petra De Sutter.

“Uit een lijst van genomineerden selecteerden onze leden zes initiatieven, die volgens ons bijdragen tot een menselijker, eerlijker en gezonder Aalst”, aldus Groen Aalst-voorzitter Andreas verleysen Voor de keuze van de winnaar doet Groen Aalst een oproep naar het brede publiek. Via een online bevraging wordt de uiteindelijke winnaar bepaald. Iedereen kan stemmen via deze website, via de website www.groenaalst.be of via de Facebookpagina van Groen Aalst. Vorig jaar ging de prijs naar alle zorgmedewerkers. Iedere zorgmedewerker ontving een boom en ook in het Kluizenbos werd een heus “zorgbos” aangeplant.

De zes genomineerden voor de Groene Pluim zijn dit jaar:

- Kim De Vos en Guy De Deyn uit Erpe Mere lieten zich opmerken door hun originele en onzelfzuchtige huwelijk: In plaats van een groot feest met rijkelijke geschenken, huwden ze niet alleen ten midden van de schaapjes maar vooral hun huwelijkscadeau trok de schijnwerpers. Zo vroegen ze donaties voor een bos en hebben ze bijna 7000 euro ingezameld. In Zottegem werd begin december hun huwelijksbos feestelijk aangeplant met vrienden en familie. Wat ons betreft is dit een initiatief dat zéker een dikke pluim verdiend en hopelijk ook een voorbeeld voor anderen zal zijn!

- #maaimeiniet “Bedankt om niets te doen” zo klonk het na deze actie, waarbij wel 2215 tuinen hun engageerden om niet gemaaid te worden! Zo zorgden maar lief 145 hectare ongemaaid gras voor nectarsuiker voor maar liefs 5 miljoen bijen! Omdat dit zo’n “gemakkelijke” en “vruchtbare” actie was, waar we ook in de toekomst meer van willen zien verdienen zij volgens ons zéker een pluim voor hun werk en originele initiatief!

- Organisaties voor verkeersveiligheid in Aalst (Fietsersbond, Critical Mass, Samen voor een verkeersveilg Aalst: Deze drie organisaties zetten zich al jaar en dag in om Aalst veiliger en leefbaarder te maken voor de actieve weggebruiker ( voetgangers, fietsers, schoolgaande jeugd). Vanuit een positieve insteek proberen ze knelpunten aan te kaarten en een brug te vormen tussen het beleid en de Aalstenaars

- River Clean-up Dender: Deze organisatie zet zich de laatste Jaren zeer actief voor het porper maken van de rivieroevers. Zo werden er het voorbije jaar talloze acties op touw gezet om het zwerfvuil langs de Denderoevers zo veel mogelijk te verwijderen. Ook nam de organisatie zeer actief deel aan opkuis acties in Wallonië. Om het vele vuil langs de waterlopen ten gevolge de overstomingen van de voorbije zomer op te kuisen.

- Zelfplukboerderij De Scheepserf (Dirk Vannoorenberghe). In samenwerking met de stad Aalst aan start Dirk Vannoorenberghe vanaf nieuwjaar een plukboerderij (CSA ) aan de Hoezekouter. De voorbije zomer heeft Dirk reeds een groentebedrijf opgestart in Baardegem. De Seepscherf is een bioboerderij met zelfplukabonnementen. Je kan er zeven op zeven meer dan vijftig soorten seizoensgroenten oogsten.

De medewerkers van het vaccinatiecentrum Denderdal: Groen schaart zich 100% achter de vaccinatiecampagne. Met zeer veel dank en erkentelijkheid voor de vlotte organisatie en de hartelijke inzet van alle medewerkers nomineren we hen. Het moge duidelijk blijken uit de recente cijfers : dank zij de hoge vaccinatiegraad is het aantal verloren levens al meer dan 500% gedaald in vergelijking met november 2020 Dat de inzet van deze mensen een voorbeeld van bijzondere SOLIDARITEIT was en nog steeds is, is buitengewoon en geeft ons de hoop dat wij samen wél en duurzaam het virus zullen verslaan.

 

De genomineerden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van Groen Aalst op vrijdag 21 januari om 20 uur in Het Volkshuis. Zowel de genomineerden als de winnaar worden er in de bloemetjes gezet.