Groen stelt programma en kandidatenlijst voor

29 Juni 2024

Groen stelt programma en kandidatenlijst voor

Oppositiepartij Groen stelt in Aalst als eerste partij het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de lokale gemeenteraads-verkiezingen voor. De partij komt met een brede lijst waarop een 10-tal onafhankelijke kandidaten staan. Met een ambitieus verkiezingsprogramma van 50 punten mikt de partij op bestuursdeelname.

De partij stelde op vrijdag 28 juni de kandidaten voor aan het publiek en de pers. Met een diverse kandidatenlijst afkomstig uit het stadscentrum en uit de deelgemeenten, van alle leeftijden en met verschillende achtergronden. Hiermee mikt de partij op een sterk resultaat in oktober. Aalst heeft nood aan een ambitieus en sociaal beleid. Met Groen willen we hierop een antwoord bieden en ons historisch resultaat van 2018 minstens evenaren.


Kaaienpark en Schepen van Gelijke Kansen

Het verkiezingsprogramma van Groen bestaat uit 10 grote speerpunten elk verder uitgewerkt in 5 concrete actiepunten. Zo wil de partij de komende legislatuur een kaaienpark realiseren langsheen de Dender. Eind 2023 lanceerde de partij al enkele toekomstbeelden om deze doelstelling kracht bij te zetten. De heraanleg van de kaaien moet een nieuwe impuls geven aan de stad die de leefbaarheid, veiligheid en economische aantrekkelijkheid zal verhogen. Daarnaast pleit de partij voor een Schepen van Gelijke Kansen. Aalst is de enige centrumstad in Vlaanderen zonder een dergelijke bevoegdheid. Met Groen willen we hier extra op inzetten om de samenlevingsproblemen aan te pakken, maar ook om in te zetten op inclusie en toegankelijkheid van het centrum en de deelgemeenten.

Betaalbaar wonen, veilig verkeer en een jongerenfestival

Verder wil Groen extra inzetten op betaalbaar en kwalitatief wonen. De wachtlijsten voor sociale woningen zijn de voorbije jaren alleen maar gegroeid, het enige wat de meerderheid gedaan heeft is het ‘eigen volk eerst’-principe toepassen. Daarnaast beschikt Aalst over een zeer verouderd en slecht geïsoleerd woningpatrimonium. Groen wil dat aanpakken door een ambitieus klimaatbeleid en met extra financiële ondersteuning vanuit energiehuis Bea.

Ook de mobiliteitsproblematiek wil Groen grondig onder handen nemen. Ieder kind moet veilig en wel naar school kunnen gaan in het centrum en de deelgemeenten. De partij wil daarom extra inzetten op veilige fietspaden, een uitbreiding van de zone 30 en duidelijke keuzes die de verkeersveiligheid verhogen. Om de toegankelijkheid in het centrum en de deelgemeenten te verbeteren pleit Groen voor een heus voetpadenplan.

Tot slot wil Groen opnieuw een jongerenfestival zoals Betong organiseren want naast carnaval, Cirk en het Criterium verdient ook de Aalsterse jeugd een groot evenement met de nodige uitstraling.

Duurzame ondernemers

Op de lijst staan meerdere ondernemers als onafhankelijke kandidaat, een bewuste keuze van de partij. Met onder meer Patrick Tonneau als zaakvoerder van het ecologisch drukbedrijf Groendruk, energie-expert en ondernemer Alex Polfliet, zangeres en artieste Sieglinde Heymans en Heleen De Wolf, ondernemer in circulaire economie. Hiermee toont Groen zeer duidelijk aan dat duurzaamheid en ondernemen hand in hand gaan, aldus Groen lijsttrekker Lander Wantens.

Bestuursdeelname

Met een sterk resultaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen mikt Groen op bestuursdeelname in de ajuinenstad. De voorbije jaren zijn telkens dezelfde partijen aan zet geweest in Aalst. Er is nood aan een sterk Groen tegengewicht, aan een nieuwe frisse wind met de juiste prioriteiten voor iedereen, met de daadkracht om verandering door te voeren  want de laatste jaren blinken helaas vooral uit in stilstand. Verschillende grote dossiers en uitdagingen zoals de Tragelsite, de mobiliteitsproblematiek, betaalbaar wonen enzovoort, worden maar niet opgelost. Er heerst nog al te vaak een negatief beeld over Aalst in de buitenwereld. Met de nodige kennis en creativiteit, met moed en ambitie willen we daar verandering in brengen, besluit de partij. Dat kan enkel met Groen, samen voor Aalst.