Stadsbestuur weigert spreekrecht aan burgers

06 Februari 2017

Dat het st adsbestuur weigert om de motie van het burgerinitiatief in de agenda van de gemeenteraad op te nemen, is een slag in het gezicht van iedere burger die zich wil engageren om iets te doen voor onze stad.

"Maak Aalst TTIP/CETA-vrij"

Voorzitter Lander Wantens: "Dit is een voorbeeld van hoe politiek zich boven de burgers stelt. De burgers verzamelden voldoende handtekeningen om met recht een motie in te dienen. Het stadsbestuur beweert dat zij niet bevoegd is omdat de internationale handelsverdragen het lokaal niveau overstijgen. Dit klopt niet. De initiatiefnemers zijn niet naïef: zij weten ook dat stad Aalst niet zelf beslist over TTIP & CETA, maar zij vragen enkel om gehoord te worden en dat de stad een krachtig signaal geeft naar de hogere overheid die op 14 februari nog moeten stemmen over het CETA verdrag. Andere steden als Leuven, Halle & Gent hebben wel degelijk een motie goedgekeurd."

De handelsverdragen CETA/TTIP hebben wel degelijk een grote impact op Aalst. CETA is een bedreiging voor lokale, kleinschalige handel. Grote multinationals krijgen door CETA en TTIP meer juridische slagkracht. Dit gaat ten koste van lokale handel en landbouw. Ook de strenge Europese milieunormen gaan op de schop. Zo is de bescherming van het milieu binnen CETA, in tegenstelling tot de rechten van buitenlandse investeerders, niet afdwingbaar via handelssancties of financiële straffen. Groen plant daarom zeker nog actie te ondernemen, stelt voorzitter Lander Wantens.

Fractievoorzitter Andreas Verleysen: "Deze burgers werkten maanden om voldoende handtekeningen te verzamelen om spreekrecht te krijgen op de gemeenteraad. Hen deze kans om gehoord te worden niet gunnen, is schandalig. Meer dan 820 burgers worden genegeerd door de meerderheid. Net nu we ons in een periode bevinden waar mensen hun vertrouwen verliezen in politiek. Zouden we dergelijke burgerinitiatieven moeten ondersteunen."