Uw gedacht voor Aalst

Groen Aalst nodigt leden, sympathisanten, vertegenwoordigers uit het middenveld, maar ook geïnteresseerde burgers uit om mee te denken over het programma van de brede Groen lijst voor 2024. Op zondag 15 oktober organiseren we een eerste denkdag als startpunt. Hier komen verschillende werktafels en thema's aan bod, zoals: mobiliteit, de deelgemeenten, gelijke kansen, betaalbaar wonen, stadsontwikkeling, armoedebeleid, leefmilieu,... We willen dus vooral luisteren naar jou, de Aalstenaar.

Welk thema is dé prioriteit voor Aalst? Welke oplossingen en veranderingen zijn er nodig om de stad beter te maken? Wij willen met Groen uw gedacht meenemen en een breed gedragen programma maken voor Aalst. Wie wil kan hiervoor onderstaande enquête invullen en is meer dan welkom op onze denkdagen. 

Welk thema koos je als dé prioriteit in Aalst? En waarom?


Contact