Verkeersveiligheid in de Arend

06 Maart 2023

Verkeersveiligheid in de Arend

Onder leiding van Groen co-voorzitter Andreas Verleysen kent de Arendwijk een actieve verkeersveiligheidswerking sedert 1988. Heel wat verbeteringen aan straatinfrastructuur en invoering van zone 30 aan speelplein en schoolpoorten werden decennia geleden door niet aflatende acties afgedwongen.

HELAAS neemt het stadsbestuur onder de heerschappij van de N-VA het niet langer op voor verkeersveilige buurten, alleszins niet op grote delen van rechteroever waar maar een beperkt aantal straten zone 30 regime (maar bitter weinig verkeersremmers) kregen. Na het invoeren van circulatiemaatregelen in de Binnenstraat op 16 augustus 2021, gebeurden er op een kruispunt van de parallelle woonstraat reeds 23 verkeersongevallen. De burgemeester beweerde lange tijd dat het aantal ongevallen veel kleiner was en volgens schepen De Gucht is dat de fout van de automobilisten: SCHANDELIJK!

Na onze zoveelste straat en persactie werd er door gemeenteraadslid Ingmar Baeyens een interpellatie ingediend op de gemeenteraad van januari 2023. Onze fractie ging voluit. Ingmar stelde in januari aan schepen De Gucht de nodige vragen omtrent het kruispunt aan de Petrus van Nuffelstraat. Hier gebeurden sinds de invoering van het circulatieplan al een hele serie ongevallen en ingrijpen van de stad blijft uit, ondanks inspanningen onder andere van covoorzitter Andreas Verleysen die al meermaals mobiliseerde. Volgens de schepen is het hoofdprobleem om in te grijpen de routes van De Lijn, en deze zouden dit kalenderjaar aangepast kunnen worden meer bepaald in juli. De schepen zal dan aanpassingen in de wijk doen. Interessant om te vermelden is dat de burgemeester inpikte en ook een engagement uitsprak om hier mee op toe te zien, wat zeker niet bij elk punt aan de agenda gebeurt. We volgen dit op in de desbetreffende commissie en houden de buurtbewoners op de hoogte.

Graag vermelden we de petitie en affiche actie van het buurtcomité die momenteel loopt. Wil je hier mee actie rond voeren? Laat het ons weten via [email protected] of schrijf je in als vrijwilliger via onze doe-mee-pagina!