Inleiding

Beste Aalstenaar,


Een doelgericht en ecologisch bestuur voor Aalst is mogelijk. Groen Aalst doet een aantal voorstellen om dit de komende zes jaar te bereiken. Het is een totaalproject met progressieve, sociale en ecologische elementen. Concrete voorstellen en vernieuwende ideeën die het leven van elke Aalstenaar aangenamer kunnen maken. En dit met een zuinig beleid zonder extra schulden en belastingen.


Ons project is progressief. We willen maximale betrokkenheid van elke burger. Groen wil geen besluitvorming over het hoofd van de mensen. Inspaak bij aanvang van degemeenteraad, gemeentelijke referenda en wijkbudgetten. We willen wijkwerking en
dorpsverbondenheid stimuleren en ondersteunen.

Iedereen moet zich goed voelen in Aalst. Door preventie, straathoekwerk en gerichte handhaving van de orde, bekomen we een veilige plek waar het goed samenleven is. Ons project is sociaal. Elke Aalstenaar moet automatisch die steun krijgen waar hij recht op heeft. Voor de meest kwetsbaren steken we een tandje bij. Via onderwijs, vorming en een duurzame job werken we aan emancipatie en integratie. Betaalbaar en kwalitatief wonen is een basisrecht voor elke burger. We zetten in op energiezuinige huur- en koopwoningen.

Ons project is ecologisch. Groen wil blijvend investeren in groen en natuur. Meer bomen in de straat, meer parken, sport- en speelpleinen, … Het is gezond, maakt mensen gelukkiger en zorgt ervoor dat wonen in onze woonkernen opnieuw aantrekkelijker wordt. We willen groen in de nabije omgeving van elke Aalstenaar.

We pakken de klimaatverandering aan door fossielvrij te verwarmen en voluit in te zetten op hernieuwbare energie fors te steunen en dit haalbaar te maken voor iedereen. Alle burgers, niet in het minst onze kinderen, moeten overal veilig naartoe kunnen fietsen
door de uitbouw van een veilig fietsroutenetwerk. Élke deelgemeente krijgt snelle fietsverbindingen en wordt ruimschoots bediend door openbaar vervoer. Op die wijze blijft de centrumstad vlot bereikbaar voor ieder zonder te verstikken in het autoverkeer.
Groen presenteert zich aan de kiezer als een team van enthousiaste, betrokken en diverse mensen die het goed menen met hun stad en al haar inwoners. We trachten zoveel mogelijk mensen te overtuigen dat wij Aalst resoluut beter kunnen maken.
Wanneer u dat ook wil kan u ons sterker maken door ons te steunen op 14 oktober.


Lander Wantens, lijsttrekker
Andreas Verleysen, lijstduwer