Waarom bomen en ander groen niet alleen in het bos thuishoren.

29 Maart 2014

Meer groen in onze steden is niet alleen maar ook . We merken dat in vele steden langzaamaan de moed opgegeven wordt om duurzaam groen te handhaven.

nuttignoodzakelijk

Pleinen en straten worden kale open ruimtes, strakke lijnen en vlakken met in het beste geval hier en daar wat groen als statisch straatmeubilair. Nochtans zijn er talloze argumenten die aantonen dat duurzaam gepland en beheerd groen noodzakelijk is voor het welzijn van de bewoners en bezoekers.

 

 

Enkele voorbeelden:

 • Door het afremmen van kille luchtstromen en de natuurlijke conditionering van de lucht zorgen groenelementen voor een lager energieverbruik
 • Steen neemt heel veel zonnewarmte op en straalt die traag uit, waardoor hitte zich opstapelt en ondraaglijk wordt in de zomer. Groenelementen gaan deze cumulatie tegen
 • Open vlaktes verkleinen de ruimte omdat je in één blik een overzicht hebt. Groenelementen breken dit pleingevoel waardoor een gevoel van geborgenheid ontstaat. 
 • Bij mooi weer vluchten mensen de stad uit op zoek naar natuurbeleving. Met genoeg groen in de stad beleef je natuur en ontspanning voor je deur en op wandelafstand
 • Beheersing van fijn stof is één van de grote uitdagingen in onze samenleving. Groenelementen helpen ons daar in door massa's fijn stof uit de lucht te halen. 
 • In steden hebben mensen het gevoel te vervreemden van elkaar, we kennen onze eigen buren niet meer. Een groene omgeving zet aan tot dialoog en verbondenheid
 • In groenelementen beweegt er altijd wel iets. Insecten, vogels en talloze andere organismen en zelfs bedreigde diersoorten vinden hun thuis in het groen en zorgen mee voor het evenwicht en de beheersing van vele overlastsoorten. 
 • Het mooiste dorp, het mooiste plein, de gelukkigste inwoners, altijd zullen groene elementen daar een rol in spelen. 
 • Groene steden trekken creatieve mensen en innoverende bedrijven aan. Het zijn inspirerende ontmoetingsplaatsen, denk maar aan Amsterdam, Berlijn of Parijs. 
 • Duurzame materialen als natuursteen en metaal zijn helemaal niet zo duurzaam als je bedenkt dat dergelijke infrastructuur meestal na een 15 tot 20-tal jaar al vervangen wordt wegens te vervuild en geërodeerd. Duurzame groenelementen zoals bomen daarentegen kunnen mits de juiste kennis gemakkelijk een omlooptijd halen van 70 tot 100 jaar. Veel goedkoper dus
 • Een groene omgeving verhoogt de arbeidsproductiviteit onder de mensen. Het natuurlijke gevoel en de ongemerkte harmonie, verminderen in hoge mate de spanningen en stress.

Veelal ontbreekt de kennis, niet in het minst bij de studiebureaus, om duurzaam groen in te plannen en gaat men enkel voor de quick-wins. Nochtans zijn er talloze spectaculaire voorbeelden, steden die bewijzen dat het wel kan, een duurzame leefomgeving.

Kortom, bomen en ander groen in de stad verhogen in grote mate het welzijn van haar bewoners en het prestige van de stad.

 Helaas moeten we dit meer en meer missen in Aalst.