Was enorme politie-inzet tegen manifestatie echt nodig?

04 Juni 2018

Was enorme politie-inzet tegen manifestatie echt nodig?

Zaterdagnamiddag 2 juni leek Aalst even een belegerde stad: tientallen agenten van het interventieteam, gepantserde voertuigen, bereden politie en zelfs het waterkanon waren te zien in de straten van Aalst. Mensen waren erg bezorgd en tastten in het duister over de reden van deze interventie.

Volgens de politiediensten en waarnemend burgemeester Karim Van Overmeire zou deze actie nodig geweest zijn om een manifestatie in de hand te houden n.a.v. het overlijden van een baby in een crèche eerder deze week.

Groen stelt zich ernstige vragen bij deze enorme inzet van middelen. Dit kost een pak geld en maakte mensen onnodig bang. Deze manifestatie, die in realiteit een wake bleek te zijn, kon ongetwijfeld op een andere manier worden aangepakt. Daarenboven leidde dit machtsvertoon tot heel veel polarisatie. Dit kan onmogelijk positief zijn voor het imago van Aalst bij de vele mensen die zaterdag kwamen winkelen.

Ingmar Baeyens: “We zullen aan de bevoegde diensten inzage vragen in de risico-analyse die werd gemaakt naar aanleiding van deze manifestatie. Als er werkelijk zo veel dreiging was, menen wij dat de gebruikelijke procedure is om de manifestatie gewoon niet te laten doorgaan? En in de praktijk bleek er absoluut niets aan de hand en stond de indrukwekkende ordemacht werkeloos toe te kijken naar een vredevolle wake. Wij hebben heel veel vragen bij hoe dit allemaal aangepakt en gecommuniceerd is.”