Wonen

Groen wil diverse vormen van kwaliteitsvol wonen realiseren voor iedereen.

  1. Het woonaanbod in Aalst moet socialer, kwalitatiever, energiezuiniger en diverser. We willen een mix van diverse woonvormen met een sterke toename van sociale woningen. Ook wie het financieel moeilijk heeft, moet betaalbaar en kwalitatief kunnen wonen. Aalst moet het Bindend Sociaal Objectief (BSO) van de Vlaamse overheid realiseren en daarom moet werk worden gemaakt van 1000 extra sociale woningen. Bij de realisatie van nieuwe woonprojecten, moet daartoe 20 % voorzien worden voor sociale woningen. Alleen op die manier kunnen we de achterstand wegwerken.
  2. De burger moet met vragen over de kwaliteit en duurzaamheid van zijn woning, zowel fysisch als digitaal, terecht kunnen bij één loket. Daarbij is een open samenwerking met huisvestingsmaatschappijen en privé-initiatieven van groot belang. Over huurprijzen moet transparant worden gecommuniceerd. Op het Aalsters grondgebied moet werk gemaakt worden van eerlijke prijzen voor kwaliteitsvolle, ecologische woningen. De stad kan initiatieven nemen om burgers te begeleiden en financieel te ondersteunen bij collectieve rennovaties. Op deze manier kunnen ook vormen van co-housing, particuliere bouwgroepen, hospitawonen, coöperatieve projecten, e.a. worden gerealiseerd.
  3. De verhuurmarkt moet voor iedere inwoner dezelfde regels hanteren. Door middel van praktijktests kan nagegaan worden of deze ook effectief worden gerespecteerd. Er moet speciale aandacht gaan naar de woonsituatie van 65-plussers.
  4. We streven ernaar dat alle private huurwoningen over een conformiteitsattest beschikken. Kwaliteitscoaches (van de dienst Toezicht) voeren hierop toezicht uit en begeleiden de eigenaars bij het in orde stellen van hun pand ten voordele van de woonkwaliteit van de huurders. De belasting op leegstand wordt aangescherpt om te voorkomen dat ruimte onbenut blijft en verkrotting wordt tegengegaan. Daarnaast zullen instrumenten als het sociaal beheersrecht, het voorkooprecht en de onteigening worden ingezet om langdurig leegstaande en/ of zwaar verkrotte woningen opnieuw op de woonmarkt te krijgen.

Concrete voorstellen ‘wonen’

  • Groen wil op niveau van de stad kwaliteitscoaches inzetten om er maximaal voor te zorgen dat sociale woningen worden aangeboden aan een correcte prijs en dat de kwaliteitsnormen worden gerealiseerd. Burgers moeten met vragen over de kwaliteit van hun huurwoning terecht kunnen bij hen.
  • De stad moet een project ontwikkelen dat erop gericht is de leegstand maximaal te beperken, niet in het minst boven winkels. Hiertoe kan een taskforce worden opgericht i.s.m. alle actoren.
  • Groen is voorstander van een sociaal verhuurkantoor in Aalst in de schoot van de Dienst Wonen. Dat moet ervoor zorgen het aantal sociale verhuurwoningen op 5 jaar verdubbelt.