Groenmannetjes vroegen terecht aandacht voor slechte luchtkwaliteit in Aalst

29 September 2018

Groenmannetjes vroegen terecht aandacht voor slechte luchtkwaliteit in Aalst

Aalst is NO2-koploper van de centrumsteden. CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een wetenschappelijk onderzoek waarbij ook heel wat Aalstenaars afgelopen zomer data hebben verzameld over luchtkwaliteit. Nu blijkt dat Groen dit onderzoek heel terecht onder de aandacht bracht door haar curieuze mannetjes her en der achter te laten op straten en pleinen in Aalst. “Het is pijnlijk om vast te stellen dat we in Vlaanderen de slechtste leerling van de klas zijn.” Groen ziet hierin het bewijs dat het stadsbestuur luchtkwaliteit niet belangrijk vindt. De stippenkaart van CurieuzeNeuzen Vlaanderen toont de gemeten NO2-concentratie via een kleurencode. Ze geeft een zeer gedetailleerd beeld van de impact van verkeer en ruimtelijke ordening op de luchtkwaliteit. De kaart toont grote variaties in NO2-concentraties van straat tot straat, buurt tot buurt en stad tot stad. Als we de binnensteden vergelijken, dan is Aalst de koploper in het aantal meetlocaties met een hoge impact van lokaal verkeer op de NO2-concentratie, gevolgd door Brugge en Antwerpen. “De Aalsterse beleidsploeg zou in de grond moeten zakken van schaamte”, vindt Lander Wantens. Groen heeft al eerder aangeklaagd dat het het mobiliteitsplan van de huidige meerderheid nauwelijks impact heeft op deze uitstoot, terwijl deze 40 % uitmaakt van de totale luchtvervuling. De resultaten van de metingen van CurieuzeNeuzen maakt dit nu opnieuw pijnlijk duidelijk. Vooral de zogenaamde street canyons zijn gevaarlijk. Dat zijn smalle straten met druk verkeer, waar de luchtvervuiling blijft hangen en zich ophoopt. Op de stippenkaart is duidelijk dat Aalst heel slecht scoort (rode stippen) op dat vlak. “We hadden dit zien aankomen”, zegt Wantens. “Daarom hebben we de afgelopen dagen die curieuze mannetjes her en der achtergelaten. We willen dat hier over gesproken wordt. We kunnen niet blijven toelaten dat er wordt gespeeld met de gezondheid van onze inwoners. Stikstofdioxide (NO2) is de grote boosdoener. Het zijn de auto’s en vrachtwagens die massaal door onze centra rijden die hiervoor verantwoordelijk zijn. Geen wonder dat nu opnieuw blijkt dat de concentraties NO2 veel te hoog zijn.” In het programma van de Aalsterse groenen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is alleszins duidelijk dat het Groen menens is als het gaat over gezonde lucht. Groen wil verkeersvrije en verkeersluwe zones, veilige schoolstraten en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. “We willen zwaar vrachtverkeer uit de stad en maximaal inzetten op elektrisch openbaar vervoer. Onze gezondheid is te kostbaar om deze resultaten opnieuw te negeren. Wij nemen wél aanstoot aan uitstoot”, besluit Wantens.